23 Mar 2023

De impact van AI op de arbeidsmarkt

AI, oftewel kunstmatige intelligentie, heeft een behoorlijke entree gemaakt in de arbeidsmarkt. Binnen steeds meer sectoren neemt AI een groeiende rol aan. Maar wat betekent AI nu daadwerkelijk voor het aantal banen in ons land? En welke gevolgen ervaren we in de arbeidsmarkt door AI?

Verlies of toename van banen?

AI biedt (nu al) ontzettend veel handige tools die niet alleen tijd, maar ook werk besparen. Het gebruik van de AI tools, zoals ChatGPT, groeit dan ook enorm. Alleen volledig foutloos werken de tools nog niet. De menselijke hand is dus nog nodig om de uitkomsten gegenereerd door de AI tools te controleren op inhoud en kleine details. In de toekomst zal AI hier naar verwachting steeds beter op worden ingesteld, wat inhoudt dat de controle door de mens in mindere mate nodig zal zijn. Hierdoor kunnen er banen op de arbeidsmarkt overbodig worden, maar tegelijkertijd ontstaan er ook weer nieuwe functies. Want; welke AI-experts gaan de tools daadwerkelijk verbeteren, integreren en controleren? Hiervoor zullen er specialisten op het gebied van kunstmatige intelligentie benodigd zijn. Een afname of toename van het aantal banen is daarom nog niet te voorspellen. Wel is een verschuiving in het type functies te verwachten.

Kunstmatige intelligentie als ondersteuning

Voorlopig zijn de fysieke werknemers dus nog onmisbaar. En de bedoeling is ook om dit zo te houden. AI kan een goede ondersteuning zijn voor veel sectoren, maar dient wel bewust ingezet te blijven als ondersteuning en niet als vervanging. Op die manier is kunstmatige intelligentie complementair voor systemen en werkprocessen van bedrijven. De werkdruk op het personeel wordt blijvend verlaagd en automatisering verhoogd. Zeker in de sector van recruitment kan dit een waardevolle aanvulling zijn. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van betere matches tussen werkgever en werkzoekende. Wel moet hierbij goed worden gelet op het behouden van beschermde (persoons)gegevens en het voorkomen van zelfsturende beslissingen die door AI worden genomen. Bedrijven die werken met AI zullen de tools en de processen dus scherp in de gaten moeten houden.

De balans tussen AI en de arbeidsmarkt

Voor de arbeidsmarkt kan AI een absolute eyeopener zijn. Zo kan er door AI toe te passen sneller een juiste match worden gevonden tussen werkgever en werkzoekende. Het matchen, waarin normaal gesproken best veel tijd gaat zitten, wordt dus een stuk efficiënter. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de tekorten op de arbeidsmarkt op een effectieve manier aan te pakken en de afstand tot de arbeidsmarkt voor veel mensen in te korten. Het is belangrijk om nieuwkomers op de arbeidsmarkt te leren over nieuwe technologieën en veranderingen die als gevolg van AI ontstaan in de arbeidsmarkt. Zo weten zij op direct hoe AI als waardevolle toevoeging kan worden ingezet binnen het werkveld waarin zij aan de slag gaan.

Meer inclusieve arbeidsmarkt tot gevolg

Gaan arbeidsbemiddelaars goed om met AI, dan kan dit leiden tot een meer inclusieve arbeidsmarkt. Door zelfbouw AI-systemen te integreren in de processen, zonder beschermde data mee te geven, kan er bij het zoeken van de juiste match niet gediscrimineerd worden op basis van persoonsgegevens en ontstaat er potentieel sneller een match. Dit trekt mensen in kortere tijd naar de juiste plaats op de arbeidsmarkt en kan zelfs de tekorten op de arbeidsmarkt indammen. Europese wetgeving verbiedt – volkomen terecht – volledig zelfsturende beslissingen vanuit AI met betrekking tot mensen. Belangrijk dus om hier rekening mee te houden als er gekozen wordt voor het inzetten van AI als hulpmiddel voor recruitmentprocessen.

Concluderend kan AI in verschillende sectoren een goede ondersteuning bieden. Echter zal kunstmatige intelligentie nooit alle eigenschappen bezitten die mensen hebben. Voorzichtig omgaan met AI is daarom gewenst.

Selecteer voor jou het beste cliëntvolgsysteem

Wat zijn belangrijke mogelijkheden in een cliëntvolgsysteem? We hebben het voor jou op een rijtje gezet in dit handige e-book.

Bekijk het e-book