Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk concept in de huidige arbeidsmarkt. Het richt zich op het behoud van de gezondheid, motivatie en productiviteit van werknemers op de lange termijn. Een cliëntvolgsysteem kan jou hierin ondersteunen. Er zijn verschillende manieren waarop werkgevers en werknemers bij kunnen dragen aan duurzame inzetbaarheid.

  • flexibele werktijden
  • thuiswerken
  • opleidingsmogelijkheden

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een begrip dat steeds belangrijker wordt in de huidige arbeidsmarkt. Het draait om het behoud van de gezondheid, motivatie en productiviteit van werknemers op de lange termijn. Een medewerker die duurzaam inzetbaar is, is niet alleen beter voor het bedrijf, maar ook voor de werknemer zelf. Het betekent dat de werknemer in staat is om zijn of haar werk op een gezonde en uitdagende manier te blijven uitvoeren, zonder dat dit leidt tot uitputting of burn-out.

Duurzame inzetbaarheid

De 3 hoofddoelen van duurzame inzetbaarheid

De definitie van duurzame inzetbaarheid is het vermogen van een werknemer om gedurende een lange periode productief te blijven werken, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale capaciteiten of andere factoren. Hier zijn drie hoofddoelen van duurzame inzetbaarheid:

Gezondheid en welzijn van werknemers

Duurzame inzetbaarheid gaat over het behouden van de gezondheid en het welzijn van werknemers, zodat ze gedurende lange tijd productief kunnen blijven werken.

Productiviteit van werknemers

Duurzame inzetbaarheid is gericht op het behouden van de productiviteit van werknemers, zodat ze op een efficiënte en effectieve manier kunnen blijven werken.

Betrokkenheid van werknemers

Duurzame inzetbaarheid gaat over het behouden van de betrokkenheid van werknemers bij hun werk en hun organisatie.

Gezondheid en welzijn van werknemers

Duurzame inzetbaarheid gaat over het behouden van de gezondheid en het welzijn van werknemers, zodat ze gedurende lange tijd productief kunnen blijven werken.

Productiviteit van werknemers

Duurzame inzetbaarheid is gericht op het behouden van de productiviteit van werknemers, zodat ze op een efficiënte en effectieve manier kunnen blijven werken.

Betrokkenheid van werknemers

Duurzame inzetbaarheid gaat over het behouden van de betrokkenheid van werknemers bij hun werk en hun organisatie.

Zet de werknemer centraal

Het is belangrijk om rekening te houden met de persoonlijke behoeften van werknemers. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van persoonlijke ontwikkelplannen, waarbij werknemers zelf kunnen bepalen welke opleidingen en ontwikkelingen zij willen volgen. Ook kan gebruik gemaakt worden van een mentorprogramma, waarbij ervaren werknemers jongere medewerkers begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling.

Duurzame inzetbaarheid bij corporates
Download nu dit handige e-book

Hoe selecteer je voor jou het beste cliëntvolgsysteem?

Na veel implementaties weten wij inmiddels als geen ander wat de belangrijke zaken zijn om een cliëntvolgsysteem te selecteren dat écht in jouw voordeel werkt. Deze ervaring zijn uitgewerkt in dit handige e-book.

Download het e-book

Duurzame inzetbaarheid onderwijs

Duurzame inzetbaarheid is ook een belangrijk concept in het onderwijs. Het draait om het behouden van de gezondheid, motivatie en productiviteit van leraren op de lange termijn, zodat zij hun werk op een gezonde en uitdagende manier kunnen blijven uitvoeren.

Er zijn verschillende manieren waarop scholen kunnen bijdragen het duurzaam inzetbaar houden van leerkrachten. Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van flexibele werktijden, het aanbieden van opleidingsmogelijkheden en het behouden van een gezonde werk-privébalans. Ook kan het aanbieden van ondersteuning bij het omgaan met stress en het behouden van een gezonde levensstijl bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van leraren.

Cliëntvolgsysteem voor het onderwijs

Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit is een onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Het is namelijk het vermogen van werknemers om zich gemakkelijk te verplaatsen tussen verschillende banen, werkgevers, sectoren of regio's. Het kan helpen om werknemers te ondersteunen in hun carrièreontwikkeling en om te voldoen aan de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende manieren waarop werkgevers en werknemers kunnen bijdragen aan het versterken van de arbeidsmobiliteit. Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van:

  • opleidingsmogelijkheden
  • flexibele werktijden
  • flexibele werklocaties

Duurzame inzetbaarheid met Rapasso

De persoon die een beweging maakt op of naar de arbeidsmarkt staat centraal. Het cliëntvolgsysteem Rapasso maakt dit gemakkelijker. Door jou te ondersteunen op gebied van administratie heb jij meer tijd voor jouw cliënt. Zo kan je de volledige focus houden op datgene wat voor jou het meeste telt: mensen helpen bewegen op en naar de arbeidsmarkt.

Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op je vraag

Wat is duurzame inzetbaarheid en waarom is het belangrijk voor organisaties en werknemers?

Duurzame inzetbaarheid verwijst naar het vermogen van werknemers om gedurende hun hele loopbaan productief, gemotiveerd en gezond te blijven. Het is belangrijk voor organisaties omdat het helpt om te anticiperen op veranderingen en het werknemers fit en gemotiveerd houdt. Voor werknemers betekent het dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen, relevant blijven op de arbeidsmarkt en voldoening halen uit hun werk.

Hoe kun je duurzame inzetbaarheid inzetten?

Duurzame inzetbaarheid kan worden bevorderd door middel van opleiding en ontwikkeling, loopbaanbegeleiding, flexibele werkregelingen, gezondheids- en welzijnsprogramma’s, diversiteit en inclusie, innovatie en aanpassingsvermogen, en communicatie en betrokkenheid. Deze benaderingen helpen medewerkers om zich voortdurend aan te passen, te groeien en gemotiveerd te blijven in hun werk.

Hoe kan Rapasso bijdragen aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid binnen organisaties?

Door het registreren van loopbaantrajecten in Rapasso houd je als coach meer tijd over voor de persoon in begeleiding. Hierdoor is er meer tijd over om je te richten op duurzame inzetbaarheid en heb je overzicht wat je aan duurzame inzetbaarheid doet.

Welke diensten en oplossingen biedt Rapasso aan om duurzame inzetbaarheid te ondersteunen?

In Rapasso kan je meerdere trajecten registreren die betrekking hebben op de duurzame inzetbaarheid van werknemers.