12 May 2023

Loonsancties: de oorzaken en het voorkomen ervan

Hanteer je als bedrijf geen goed verzuimmanagement bij langdurig verzuim, dan is de kans groot dat je met loonsancties te maken krijgt. Maar wat is een loonsanctie precies en op welke manier zijn loonsancties te voorkomen?

Wat is loonsanctie?

Is er sprake van langdurig verzuim? Dan kun je als werkgever, maar ook als werknemer, te maken krijgen met loonsanctie vanuit het UWV. Een loonsanctie is een regeling die van toepassing is wanneer de werknemer of werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen tijdens de re-integratie van de zieke werknemer. De 2 jaar voorafgaand aan het aanvragen van een WIA-uitkering zijn werkgever en werknemer verplicht om de stappen te volgen die zijn vastgelegd in Wet Verbetering Poortwachter. Het UWV beoordeelt het doorlopen traject op inzet en correctheid. Is de beoordeling onvoldoende, dan wordt er dus geen uitkering verstrekt en volgt er een loonsanctie.

De oorzaken van een loonsanctie

Naast dat de werkgever te maken kan krijgen met loonsanctie, kan een werknemer te maken krijgen met een loonmaatregel.

Loonsancties voor werkgevers

Bij verzuim komen verschillende verplichtingen kijken voor de werkgever. Eén van deze verplichtingen is het 2 jaar lang doorbetalen van loon aan de werknemer die verzuim heeft aangevraagd. Deze wet geldt voor iedere werkgever in Nederland en wordt dus streng gehanteerd. Houd de werkgever zich niet aan deze verplichting of worden de stappen van het re-integratieproces niet correct gevolgd? Dan zijn dit oorzaken voor loonsancties die door het UWV erg zwaar worden meegewogen. De loonsanctie voor werkgevers stelt verplicht om tot maximaal 1 jaar langer loon door te betalen aan de werknemer. Welke bedragen hierbij horen hangt af van het originele loon van de werknemer. Ook mag de werkgever de werknemer na twee jaar niet ontslaan als er een loonsanctie is opgelegd. Verder kan er een loonsanctie worden verwacht bij vroegtijdige conclusies over de mogelijkheden van de werknemer en onvolledige re-integratieverslagen.

Loonmaatregel voor werknemers

Een WIA-uitkering voorkomen vraagt om inzet van beide partijen. Ook de werknemer moet dus voldoende inzet tonen. Werkt de werknemer niet in de benodigde mate mee aan de re-integratie dan kan de werkgever een loonmaatregel opleggen aan de werknemer. Dit kan gebeuren bij onvoldoende medewerking. Als de werknemer niet aan de slag gaat met het advies van de bedrijfsarts, slecht communiceert of zijn herstelplan weigert/vertraagt. De werkgever mag een loonopschorting toepassen als de eigen bedrijfsregels rondom re-integratie worden geschonden. In het geval van schending van de wettelijke regels rondom re-integratie mag de werkgever een loonstop toepassen. Welke vorm van loonmaatregel de werkgever oplegt is dus afhankelijk van de ernst van de situatie.

Verplichtingen Wet Verbetering Poortwachter

Langdurig verzuim is voor geen enkele partij prettig. Om dit langdurige verzuim te beperken is daarom de Wet Verbetering Poortwachter in het leven geroepen. De Wet Verbetering Poortwachter legt verplichtingen op aan werkgevers en werknemers rondom verzuim, met het doel het verzuim te beperken en volledige arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Hiervoor moeten een aantal stappen worden gevolgd. Startend met de probleemanalyse. In veel gevallen moet hierbij een bedrijfsarts worden ingeschakeld om te bekijken wat de zieke werknemer nodig heeft. Dit wordt door de bedrijfsarts omgezet in een advies dat vervolgens als basis dient voor het plan van aanpak dat door de werkgever en de werknemer samen wordt opgesteld. Welke uren en/of werkzaamheden zijn wel realistisch voor de werknemer? Als dit plan is opgesteld wordt er van beide partijen de juiste inzet verwacht op het gebied van opvolgen en begeleiden. Hierbij is het belangrijk om minimaal eens in de zes weken voortgangsgesprekken te organiseren om te achterhalen of het plan nog gevolgd wordt zoals bedoeld en wat de volgende stap in het traject is. Met al deze stappen helpt de Wet Verbetering Poortwachter bedrijven bij een sterk verzuimmanagement.

Loonsanctie voorkomen: 3 tips

Het mag duidelijk zijn: een loonsanctie is voor geen enkele betrokkene een gewenste uitkomst van het re-integratietraject. Maar hoe zijn loonsancties dan te voorkomen?

  1. Zorg ervoor dat je de wettelijke regels (van Wet Verbetering Poortwachter) rondom verzuim en re-integratie goed volgt. Hierbij kan het helpen om een overzichtelijk verzuimprotocol te maken, dat zowel voor werkgever als voor werknemer gemakkelijk te volgen is. Wanneer de regels gevolgd zijn, de verplichtingen voldaan en de inzet getoond zullen er geen loonsancties worden opgelegd.
  2. Haal de juiste experts in huis. Hierbij kan er gedacht worden aan een bedrijfsarts, maar ook aan een betrokken arbodienst en 2e spoor re-integratiecoach. Met goed advies kan er een correct plan van aanpak worden gemaakt.
  3. Gebruik software en tools die het bedrijf ontzorgen op het gebied van administratie, registratie en progressie rondom verzuimtrajecten. Zo is Rapasso bijvoorbeeld een nieuwe verzuimmodule aan het ontwikkelen om tijd te sparen en overzicht in de te zetten stappen te verbeteren. Benieuwd wat de verzuimapplicatie voor verzuimtrajecten kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op!
Krijg grip op verzuim

Heeft jouw organisatie last van een hoog verzuim? Download dan nu deze handige factsheet en bekijk hoe de verzuimmodule van Rapasso jou kan ondersteunen.

Bekijk de factsheet