Rapasso Certified

Veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Dat is waar Rapasso Certified voor staat. Is een loopbaanbureau Rapasso gecertificeerd? Dit betekent dat het bureau voldoet aan alle normen en eisen van Rapasso.

Rapasso heeft meerdere certificeringen:

  • ISO 27001
  • ISO 9001
  • KIWA

De Rapasso Certified bedrijven

Certificeringen

ISO 27001

Rapasso heeft een ISO 27001 certificering. ISO 27001 is een wereldwijde erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met een ISO 27001 certificering toont Rapasso aan te voldoen aan alle eisen die gelden rondom informatiebeveiliging. Denk hierbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (de AVG). Het systeem van Rapasso is dus goed op orde met betrekking tot informatiebeveiliging.

ISO 9001

De ISO 9001 is dé norm voor kwaliteitsmanagement. Met de ISO 9001 certificering toont Rapasso aan consequent producten en diensten te kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten. Daarnaast is deze certificering ook een middel om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken.

KIWA

Het KIWA-keurmerk staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwen. Rapasso heeft een KIWA certificering en voldoet daarmee aan de normen voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee toont Rapasso aan dat de processen voldoen aan internationale normen en dat er veel waarde wordt gehecht aan continue verbetering van kwaliteit.

Certificeringen
  • ISO 27001
  • ISO 9001
  • KIWA

ISO 27001

Rapasso heeft een ISO 27001 certificering. ISO 27001 is een wereldwijde erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met een ISO 27001 certificering toont Rapasso aan te voldoen aan alle eisen die gelden rondom informatiebeveiliging. Denk hierbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (de AVG). Het systeem van Rapasso is dus goed op orde met betrekking tot informatiebeveiliging.

ISO 9001

De ISO 9001 is dé norm voor kwaliteitsmanagement. Met de ISO 9001 certificering toont Rapasso aan consequent producten en diensten te kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten. Daarnaast is deze certificering ook een middel om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken.

KIWA

Het KIWA-keurmerk staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwen. Rapasso heeft een KIWA certificering en voldoet daarmee aan de normen voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee toont Rapasso aan dat de processen voldoen aan internationale normen en dat er veel waarde wordt gehecht aan continue verbetering van kwaliteit.

Rapasso Certified

Voordelen

Werken met Rapasso biedt voordelen voor het loopbaanbureau, maar ook voor de klant. Hieronder een overzicht welke voordelen jij als klant kan ervaren.

Trajectmanagement

De organisatie werkt gestructureerd door middel van trajectmanagement.

Rapporteren

Er zijn diverse mogelijkheden om te rapporteren over werkzaamheden en de voortgang.

Betrouwbaar

Informatie wordt opgeslagen in een betrouwbare en veilige data-omgeving.

Online cliëntdossier

Cliënten beschikken over een eigen online cliëntdossier waar de organisatie deels toegang tot kan geven.

Privacy

Rapasso volgt de AVG-richtlijnen voor Privacy by Design en Privacy by Default

Trajectmanagement

De organisatie werkt gestructureerd door middel van trajectmanagement.

Rapporteren

Er zijn diverse mogelijkheden om te rapporteren over werkzaamheden en de voortgang.

Betrouwbaar

Informatie wordt opgeslagen in een betrouwbare en veilige data-omgeving.

Online cliëntdossier

Cliënten beschikken over een eigen online cliëntdossier waar de organisatie deels toegang tot kan geven.

Privacy

Rapasso volgt de AVG-richtlijnen voor Privacy by Design en Privacy by Default

Over het Rapasso gebruikerscertificaat

Het Rapasso gebruikerscertificaat wordt uitgegeven aan organisaties die met Rapasso cliënten begeleiden. Dit certificaat wordt verkregen nadat medewerkers een cursus en certificering hebben doorlopen bij een erkend aanbieder van Rapasso. Het certificaat toont aan dat de organisatie en haar medewerkers voldoende kennis hebben van Rapasso en het gebruik van elementaire functies.

Echtheid van het Certificaat

Rapasso geeft gecertificeerde organisaties vanaf de eigen website toegang tot deze pagina. Daarbij voert Rapasso periodieke controles uit om links vanaf andere websites naar deze pagina te verifiëren. Indien het certificaat wordt vermeld zonder link naar deze pagina, dan is het certificaat onrechtmatig gepubliceerd.