“Onze coaches houden zich weer bezig met waar ze blij van worden en goed in zijn; het helpen van mensen en het begeleiden van cliënten.” - Riforce
27 Jan 2023

Op weg naar de arbeidsmarkt; met Riforce

Riforce helpt personen op de arbeidsmarkt. Mooi werk wat niet meer weg te denken is in de huidige arbeidsmarkt. We laten hierom Riforce aan het woord. Zij vertellen wat zij doen en hoe Rapasso hen hierbij ondersteunt. Eerlijk gaven zij aan wat Rapasso voor hen betekent en hoe de onderlinge relatie eruitziet.

Riforce – het bedrijf

Riforce begeleidt mensen die noodgedwongen een transitie moeten maken op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of omdat ze het eigen werk niet meer kunnen uitvoeren. Ook als de werkgever ze boventallig heeft verklaard staat Riforce klaar om hen te begeleiden naar een andere plek binnen de arbeidsmarkt. Dit wordt gedaan vanuit een platte organisatiestructuur bestaande uit een directie, 2 backoffice medewerkers, een operationeel manager, 20 eigen loopbaanadviseurs en een zestal vaste externe coaches. In het verleden werkte Riforce met een ouder cliëntvolgsysteem. Dit systeem vereiste veel handwerk, het was onoverzichtelijk en er konden geen rapportages worden uitgedraaid. Het werd hierom dan ook niet goed bijgehouden, met een systeem vol halve data als gevolg. Managementinformatie uit het systeem halen was niet mogelijk, waardoor de link met de wensen van klanten en het UWV wel eens miste. Zij bleven namelijk graag op de hoogte en zagen het liefst correcte rapportages. Riforce besloot hierom dat het tijd was voor verandering.

De uitdaging van Riforce

Het oude systeem vereiste veel handwerk. Hierdoor was er bij iedereen te weinig tijd voor de eigen taken. Zowel bij de directie als op operationeel niveau stond de kwaliteit van het werk onder druk wegens tijdgebrek. Zonder verandering en een nieuw cliëntvolgsysteem had de groei die Riforce de afgelopen jaren heeft doorgemaakt er anders uitgezien. Er werd gekozen voor het inrichten van een centrale backoffice, om zo de groei van het bedrijf bij te kunnen houden. Met Rapasso werden de secundaire taken weggehaald bij directie en loopbaanadviseurs. Loopbaanadviseurs konden weer doen waar ze blij van worden en goed in zijn; cliënten helpen. Rapasso werd volledig ingericht naar de eigen processen en de bedrijfsvoering van Riforce. Dit zorgde voor een toekomstbestendig systeem dat veel tijd bespaart.

Wat heeft Rapasso voor Riforce betekend?

Riforce stapte over naar Rapasso. Dit werd door de klanten van Riforce positief ontvangen. Waar eerder alles in een soort ‘zwarte doos’ verdween kregen zij vanaf nu inzicht in de trajecten. Berichten over gebeurtenissen, gesprekken en sollicitaties die hebben plaatsgevonden; daar worden de klanten blij van! De klant wordt nu meer betrokken bij het proces en op de hoogte gehouden, wat leidt tot hogere klanttevredenheid. Deze verhoging van de kwaliteit leidde ertoe dat ook andere (grotere) klanten de diensten van Riforce weten te vinden.

“De klantenbinding is enorm toegenomen. Het systeem verhoogt de tevredenheid, de loyaliteit én de betrokkenheid van klanten.

Riforce ervaart nu meer tijd, kwaliteit en efficiëntie. De voortgang van trajecten en de taken met einddata zijn gemakkelijk bij te houden. Rapporteren kost weinig tijd en fouten worden voorkomen. Het systeem is door hen volledig naar de eigen wensen ingericht en hierdoor is er tijd om te groeien. Zelfs de nieuw aangenomen loopbaanadviseurs kunnen binnen no-time beginnen met het voeren van gesprekken en gebruiken Rapasso probleemloos.

De samenwerking tussen Riforce en Rapasso

Om Riforce zo snel mogelijk van start te kunnen laten gaan met het nieuwe systeem werden er trainingen op maat gegeven Het gehele begeleidingsproces richtte zich op de professionals van Riforce die het systeem gaan gebruiken. Inmiddels wordt de meeste tijd bespaard bij het opstellen van persoonsprofielen, trajectprofielen en rapportages. Er zijn veel administratieve verplichtingen richting het UWV en met Rapasso, mits goed ingericht, gaat dit een stuk soepeler.

“Onze coaches houden zich weer bezig met waar ze blij van worden en goed in zijn; het helpen van mensen en het begeleiden van cliënten.

En dit allemaal zonder veel tijd kwijt te zijn aan administratieve taken en het opstellen van rapportages. Riforce omschrijft Rapasso als een systeem dat het leven van loopbaan- en re-integratieadviseurs een stuk leuker en gemakkelijker maakt. De samenwerking is vanaf het eerste moment als prettig ervaren, zowel met het systeem als de mensen hierachter. Snelle actie en persoonlijke, prettige connecties hebben gezorgd voor een stabiele samenwerking volgens Riforce.

Een positief verhaal waar iedereen met een goed gevoel op terugkijkt. Riforce, bedankt voor de openheid en de prettige samenwerking de afgelopen jaren! Dit zijn de verhalen waar Rapasso het voor doet.

Maak je werk gemakkelijker

Wil jij net als Riforce ondersteuning bij de begeleiding van cliënten? Rapasso ontzorgt, verbindt en maakt gemakkelijk. Benieuwd hoe Rapasso jou kan helpen? Plan een demo.

Ik wil een demo