20 May 2023

Hoe bedrijven verzuim bestrijden en duurzame inzetbaarheid bevorderen

Duurzame inzetbaarheid en verzuim zijn twee thema’s die nauw aan elkaar verbonden zijn. Ze hebben ontzettend veel invloed op elkaar en uiteindelijk ook op het bedrijf. Steeds meer bedrijven zien dit in en pakken de duurzame inzetbaarheid aan om het verzuim te kunnen bestrijden. Met resultaat!

Factoren die duurzame inzetbaarheid vergroten

Er zijn een aantal factoren die de duurzame inzetbaarheid beïnvloeden. Het optimaliseren van deze factoren kan de duurzame inzetbaarheid binnen een bedrijf behoorlijk vergroten. Een aantal factoren steken er met kop en schouders bovenuit als het gaat om snel resultaat:

  • Rust in het hoofd, plezier in het werk

Werknemers die werkdagen van 10 of zelfs 12 uur maken zijn niet per definitie productiever dan een werknemer die 6 tot 8 uur per dag werkt. De last die kan ontstaan door te lange werkdagen heeft op de langere termijn enkel negatieve gevolgen. De balans tussen privé en werk begint eronder te leiden, de werkdruk wordt te hoog en burn-outs liggen op de loer. Zorgen dat er voldoende ruimte is om werk en privé in balans én gescheiden te houden, en daarnaast overwerken beperken, houdt de rust en het plezier bij de werknemers vast. Dit vergroot vervolgens weer de duurzame inzetbaarheid.

  • Laat de medewerkers weten wat ze waard zijn

Een werknemer die het gevoel heeft te worden gewaardeerd binnen het bedrijf zal altijd gemotiveerder en productiever zijn. Het is niet meer dan menselijk dat een compliment, een blijk van waardering of betrokken worden bij een bepaalde situatie een werknemer gelukkiger maakt in de functie. Iedere werknemer heeft eigen skills, talenten en expertise. Maak er gebruik van, blijf het ontwikkelen en houd het vast door het te waarderen!

  • Bied ruimte voor ontwikkeling

Iedereen heeft uitdaging nodig. Enerzijds om de aandacht erbij te kunnen houden, maar anderzijds ook om het gevoel dat er groei mogelijk is te stimuleren. Of het nu om vakinhoudelijke kennis gaat, om nieuwe projecten of om een stukje leiderschap: maak werknemers enthousiast om zichzelf verder te ontwikkelen. Dit kunnen trainingen, seminars of interne opleidingen zijn. Niet alleen voor de werknemer, maar ook voor het bedrijf zal dit zijn vruchten afwerpen.

  • Van ontwikkeling en groei tot mobiliteit

Door werknemers binnen het bedrijf te laten groeien, skills te verbeteren en uitdagingen aan te blijven bieden, zijn de werknemers veel breder inzetbaar binnen de organisatie. Hierdoor zien de werknemers zelf mogelijkheden tot nieuwe uitdagingen en zullen zij deze niet bij een ander bedrijf gaan zoeken. Want dertig jaar hetzelfde werk doen, zonder vooruitzicht op doorgroeien… Daar wordt toch niemand gelukkig van?

Hoe verminder je het verzuim?

Het kostenplaatje en de werkzaamheden die bij verzuim horen voorkom je als bedrijf natuurlijk het liefst zo veel mogelijk. Een sterk verzuimbeleid is hierbij van harte aan te raden. Zo’n verzuimbeleid begint altijd bij het begin, namelijk het herkennen van verzuimsignalen bij werknemers. Maar, hoe herken je verzuimsignalen?

Zodra er een verzuimsignaal wordt opgemerkt dient er zo snel mogelijk actie te worden ondernomen. Een goed verzuimbeleid is zo ingericht dat er een passend plan van aanpak kan worden gemaakt voor iedere werknemer. Om de signalen van verzuim te beperken is het belangrijk dat er gewerkt wordt in een veilige en gezonde werkomgeving, waarin de werknemers zich thuis voelen. Onderzoek regelmatig wat er gedaan kan worden om dit gevoel onder de werknemers te bevorderen en sta open voor ideeën vanuit de werknemers zelf. Natuurlijk komen bij het verminderen van verzuim ook de factoren die duurzame inzetbaarheid vergroten weer naar voren. Denk aan waardering, een open cultuur, balans en een gezonde levensstijl.

Hanteer het Huis van Werkvermogen

Het hanteren van een sterk beleid op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid kan een flinke klus zijn. Vaak komt dit voornamelijk neer op de directie en de HR-afdeling. Het Huis van Werkvermogen is speciaal ontwikkeld om deze HR-afdelingen te helpen bij het meten van het werkvermogen van het personeel. Dit houdt in dat er goed gekeken wordt naar hoe het werk fysiek en mentaal wordt opgepakt door het personeel. Het Huis van Werkvermogen heeft verschillende verdiepingen, die het model overzichtelijk maken voor iedere HR-medewerker. Zijn alle verdiepingen goed in balans? Dan betekent dit dat de werknemers met plezier aan het werk zijn en zich productief en actief opstellen. Goed nieuws dus! Omdat het Huis van Werkvermogen gemakkelijk te hanteren is wordt het model vaak ingezet als onderdeel van de toolbox voor duurzame inzetbaarheid bij bedrijven.

Ondersteuning van een verzuimapplicatie

Om het verzuimbeleid op te volgen kan er op een efficiënte manier gewerkt worden met en verzuimapplicatie. Een verzuimapplicatie biedt de mogelijkheid om administratie, stappen binnen het proces en resultaten snel en eenvoudig vast te leggen en te beheren. Een verzuimapplicatie, of een verzuimmodule binnen een applicatie, kan op die manier een grote steun zijn tijdens verzuim, re-integratie en zelfs preventie.

In veel gevallen wordt er voor een verzuimapplicatie gekozen om tijd te besparen en medische dossiers inzichtelijk te maken voor collega’s, wanneer een werknemer zelf even afwezig is. Zo staat het proces nooit stil en kan er tijdig actie worden ondernomen. Hierbij zal het UWV regelmatig om het benodigde papierwerk vragen. Dit heb je als bedrijf zijnde altijd met één druk op de knop bij de hand als alles wordt geregistreerd in de verzuimmodule van Rapasso. Maakt jouw bedrijf nog geen gebruik van een online verzuimmodule? Dan is het zeker aan te raden om de mogelijkheden hiervoor eens te onderzoeken.

Ontvang direct advies op maat