26 Jun 2023

Het Huis van Werkvermogen; wat is dat?

Voor het meten van duurzame inzetbaarheid bij een bedrijf is geen concrete formule beschikbaar. Er zal dus verder gekeken moeten worden dan enkel het aantal medewerkers dat zich ziek heeft gemeld in het afgelopen jaar. Het Huis van Werkvermogen is speciaal ontwikkeld om HR-medewerkers en de directie van bedrijven hierbij te helpen.

Wat is het Huis van Werkvermogen?

Het Huis van Werkvermogen ziet er ook daadwerkelijk uit als een huis. De 4 verdiepingen die het huis bevat stellen de verschillende factoren voor die van invloed zijn op het werkvermogen van het personeel van een organisatie. We splitsen de verdiepingen op in 2 persoonsgebonden thema’s en 2 werk gebonden thema’s.

  1. Gezondheid

Een bedrijf valt en staat met de gezondheid van de werknemers. Hoe fit zijn de werknemers fysiek en trekken ze het mentaal allemaal nog een beetje? Vinden ze voldoende ontspanning in sociale bezigheden en verwoorden ze nog gemakkelijk hoe ze zich voelen? Omdat de gezondheid als basis van een bedrijf wordt gezien vormt dit thema de begane grond van het Huis van Werkvermogen.

  1. Competenties

Iemand die zich super fit voelt, maar niet de kennis en vaardigheden bezit om uit te blinken in zijn of haar functie zal het bedrijf alsnog niet in de juiste mate kunnen ondersteunen. De markt ontwikkelt en dus dienen de werknemers zich ook te blijven ontwikkelen om het bedrijf up-to-date te houden. Loopbaanontwikkeling is voor beide partijen een enorm belangrijk aspect om te verwerken in het personeelsbeleid. De competenties van de werknemers vinden we in het Huis van Werkvermogen daarom op de eerste etage.

  1. Normen & Waarden

Collega’s die op dezelfde manier in het leven staan en dezelfde motivatie delen zullen elkaar alleen maar versterken in de mate van betrokkenheid. De normen en waarden zijn daarom erg belangrijk en nemen de tweede verdieping van het Huis van Werkvermogen in.

  1. Werk

Niet geheel onbelangrijk; het werk zelf! Wat wordt er precies gevraagd van de werknemers en op welke wijze? Een open, positieve cultuur zal de duurzame inzetbaarheid bevorderen, waar een gesloten en negatieve cultuur dit juist zal belemmeren. Om die reden is het thema werk op de derde verdieping geplaatst.

Zijn alle verdiepingen van het Huis van Werkvermogen goed in balans? Dan toont dit een gezond bedrijf waar werknemers met plezier aan het werk zijn en zich onder gezonde omstandigheden kunnen ontwikkelen.

Hoe zet ik het Huis van Werkvermogen in?

Het Huis van Werkvermogen geeft een goed en overzichtelijk beeld als het gaat om arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Door de vier verdiepingen constant in de gaten te houden is het duidelijk waarop gelet moet worden en kunnen problemen omtrent verzuim sneller worden ingeschaald op een bepaalde verdieping. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten betreft de verbeterpunten voor het bedrijf om het verzuim te beperken.

Naast de verdiepingen van het Huis van Werkvermogen is het belangrijk ook rekening te houden met externe omgevingsfactoren. Denk bijvoorbeeld aan de thuissituatie van een werknemer. Iemand die mantelzorger is kan meer klachten ervaren op fysiek en mentaal vlak dan iemand die dat niet is. En iemand die op leeftijd is ervaart wellicht meer motivatieverlies dan een jonger iemand. Omgevingsfactoren kunnen betrekking hebben op de regionale omgeving, de sociale omgeving en globale of nationale ontwikkelingen die een persoon aan kunnen grijpen. Behalve het volgen van de thema’s die het Huis van Werkvermogen toont is het daarom altijd verstandig om met de werknemers te blijven spreken. Door de werknemers op persoonlijk niveau te leren kennen kunnen eventuele problemen die leiden tot verzuim sneller worden ontdekt én aangepakt.

Helpt het Huis van Werkvermogen verzuim te voorkomen?

Bovengenoemde omgevingsfactoren zorgen ervoor dat het Huis van Werkvermogen verzuim nooit volledig kan voorkomen. Zelfs als het huis volledig in balans is voor iedere werknemer kan een privésituatie of een ziektebeeld ervoor zorgen dat een werknemer verzuim aan moet vragen. Wel kan het Huis van Werkvermogen bijdragen aan de preventie van verzuim. Een stevig stenen huis is nu eenmaal beter toekomstbestendig dan een hutje van hout. En dat is precies waar het Huis van Werkvermogen voor staat. Een perfect uitgebalanceerd huis met een sterke fundering die ervoor zorgt dat de inwonende mensen er met plezier en de juiste kennis aan het werk zijn. Zeker door HR-afdelingen en interne directiemedewerkers wordt het Huis van Werkvermogen steeds vaker ingezet als houvast en benadering van verzuim, arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Het huis is een fijn uitgangspunt voor een persoonlijk gesprek.

Verhoog duurzame inzetbaarheid met het Huis van Werkvermogen

We hebben al een aantal voordelen van het Huis van Werkvermogen genoemd. Met de juiste balans tussen de verdiepingen worden een te hoge werkdruk, het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden en een slechte cultuur op de werkvloer voorkomen. Door de grootste oorzaken van verzuim op die manier weg te strepen ervaart het bedrijf direct een positieve verandering op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Werknemers zullen langer in de positieve omgeving willen blijven werken, waardoor het verloop zal verminderen. Ook is de kans dat een werknemer het tot de AOW-leeftijd vol gaat houden een stuk groter als de werknemer zich fit en thuis voelt bij het bedrijf. Ook het stellen van reële eisen aan de werknemers draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid.

Het Huis van Werkvermogen omvat dus een enorm deel van de factoren die duurzame inzetbaarheid kunnen verhogen en verzuim terug kunnen dringen. Nog niet bekend met het Huis van Werkvermogen? Dan is het zeker aan te raden om het model eens in te zetten om te ontdekken hoe het personeel, en daarmee het bedrijf, ervoor staat.

Ontvang direct advies op maat