Talent krijgt pas waarde als je het benut. Talent binnenhalen, ontwikkelen en binden: Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.
27 Jun 2024

Talent krijgt pas waarde als je het benut.

Talent binnenhalen, ontwikkelen en binden: Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Waar de banen voor het oprapen liggen, maar de medewerkers niet, wordt het meer dan ooit tijd om de focus te leggen op intern talent. Talentmanagement is dan ook helemaal hot & happening. Onder talentmanagement verstaan we alle inspanningen die een organisatie levert om talent van medewerkers binnen de organisatie te benutten en ontwikkelen. Het doel hiervan is om het juiste talent aan te trekken én voor langere tijd te behouden in de organisatie, vooral in een krappe arbeidsmarkt.

Wij spraken met leerspecialist Almedina over dit trendy thema, om te achterhalen waar de kansen en valkuilen liggen. Vanuit de gedachte ‘One size fits none’, heeft zij als learning & development adviseur verschillende organisaties ondersteund met talentmanagement. Er is niet één pasklare oplossing die voor iedere organisatie werkt, er zijn meerdere manieren en oplossingen. In de praktijk blijkt echter dat iedereen wel naar hetzelfde streeft: getalenteerd personeel dat resultaat levert. Maar dat de aanpak niet altijd past bij het gewenste resultaat is wel duidelijk…

Zo wordt er vaak gefocust op het binnenhalen van high potentials van buitenaf, terwijl een organisatie het interne talent vaak over het hoofd ziet. Het interne talent voelt zich vaak niet meer gezien of gehoord. En dat gaat natuurlijk schuren! Organisaties draaien dan ook op de medewerkers die al jarenlang betrokken zijn bij het bedrijf, niet op het kersverse talent dat net in de organisatie komt kijken en nog ingewerkt moet worden of de externen die worden ingeschakeld om ‘even’ het probleem op te komen lossen. Nieuw talent en externen zijn zeker van toegevoegde waarde, maar waarom levert dit vaak niet of onvoldoende het gewenste resultaat op? En belangrijker nog, hoe doe je dit dan wél en hoe zorg je ervoor dat je álle talent optimaal benut?

“Talent is overal en alles wat je aandacht geeft groeit.”

Mensen van buitenaf aan laten haken lijkt natuurlijk altijd makkelijker, omdat zij de expertise wél hebben of in ieder geval een frisse blik. Het lijkt makkelijker dan intern gesprekken voeren over het medewerkersbestand en te onderzoeken wat er al in huis is en wat mogelijk nog ontbreekt. Hier is vaak geen tijd voor, ervaart men de gesprekken als lastig en zijn er nog allerlei andere beren op de weg te bedenken. De drie (veelal) herkenbare knelpunten die het goed uitvoeren van talentmanagement bemoeilijken, zijn dan ook:

  • In de uitvoering van talentmanagement: De overvraagde manager die eigenlijk bezig zou moeten en willen zijn met de mensen, maar hier niet aan toekomt door te veel bezig te (moeten) zijn met de inhoud van het werk en het werven van nieuwe medewerkers om ‘gaten’ te vullen
  • In de context waarin talentmanagement uitgevoerd wordt: Een cultuur waarin medewerkers niet eens weten wat hun talenten zijn. En waarin het voor een medewerker ook niet veilig voelt om zichzelf bloot te stellen en wensen of behoeften aan te geven
  • In het gebrek aan een duidelijke visie en/of aanpak op talentmanagement binnen de organisatie: Het willen ontwijken van lastige gesprekken of angst voor het ontwikkelen van een ‘klaag-klimaat’: Waar we geen aandacht op vestigen, hoeven we ook niet op te lossen.

Toch is het belangrijk om als organisatie te investeren in de vorm van ‘tijd’ en onderzoek te doen naar waar mogelijkheden liggen, maar mogelijk ook knelpunten. En dus tijd te maken voor gesprekken, juist met mensen die al meerdere jaren verbonden zijn met het bedrijf. Daar liggen vaak de verborgen juwelen die wachten om opgepoetst en (meer) gewaardeerd te worden. Die juwelen zullen dan ook staan te springen om ‘nieuwe’ versterking op punten die wellicht nog ontbreken. Deze gesprekken vermijden, kan juist leiden tot het verlies van mensen die je wél wilt en moet behouden. En als je dan nieuwe juwelen binnenhaalt zullen deze langer willen blijven om dezelfde behandeling te krijgen als de ‘oude’ juwelen. Tijd dus, om te stoppen met klagen over dat er te weinig talent is, paniekvoetbal-oplossingen in te zetten en te starten met focussen op wat je al wél hebt en hoe dit verder uit te bouwen! Maar hoe doe je dit?

Download het stappenplan om de juwelen (het talent) in jouw organisatie te ontdekken!

Stappenplan talentmanagement

In 4 stappen ontdek je talent

Naar wie mogen we het stappenplan mailen?