Re-integratie UWV

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan hij/zij een uitkering aanvragen bij het UWV. Vanaf dat moment is het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie.

Het UWV biedt verschillende re-integratietrajecten aan:

  • Modulaire dienstverlening
  • Werkfit Maken
  • Naar Werk

Wat doet het UWV?

Het UWV zet zich in voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en werkt aan voorkomen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is kan hij/zij een WIA uitkering aanvragen bij het UWV. WIA staat voor ‘Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen’. Vanaf het moment dat iemand een uitkering ontvangt van het UWV is het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie.

Soorten UWV-trajecten

Re-integratie trajecten UWV

Het UWV biedt verschillende soorten trajecten aan. Naast deze trajecten biedt het UWV ook jobcoaching aan. Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige ziekte of handicap op de werkvloer.

Modulaire dienstverlening

Modulaire dienstverlening is gericht op het activeren van de cliënt. Dit wordt gedaan door middel van deelname aan sociale activiteiten of het volgen van een opleiding

Werkfit Maken traject UWV

Het doel bij het Werkfit Maken traject is letterlijk het werkfit maken van mensen met een uitkering van het UWV. Daarbij is veel aandacht voor werkvermogen en sollicitatiecapaciteiten.

Naar Werk traject UWV

Wanneer een cliënt werkfit is en klaar is om weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt kan het traject Naar Werk worden uitgevoerd. Hieronder vallen alle re-integratie activiteiten die nodig zijn om een cliënt aan werk te helpen.

Modulaire dienstverlening

Modulaire dienstverlening is gericht op het activeren van de cliënt. Dit wordt gedaan door middel van deelname aan sociale activiteiten of het volgen van een opleiding

Werkfit Maken traject UWV

Het doel bij het Werkfit Maken traject is letterlijk het werkfit maken van mensen met een uitkering van het UWV. Daarbij is veel aandacht voor werkvermogen en sollicitatiecapaciteiten.

Naar Werk traject UWV

Wanneer een cliënt werkfit is en klaar is om weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt kan het traject Naar Werk worden uitgevoerd. Hieronder vallen alle re-integratie activiteiten die nodig zijn om een cliënt aan werk te helpen.

Verschillende soorten UWV trajecten

Binnen de dienstverlening van het UWV bestaan verschillende soorten trajecten die zijn ontworpen om werkzoekenden effectief te ondersteunen in hun zoektocht naar passend werk. Een veelvoorkomend traject is het Werkfit traject, dat zich richt op het vergroten van de persoonlijke en functionele vaardigheden van de deelnemers.

Een ander traject is het Naar Werk traject, dat specifiek gericht is op het daadwerkelijk vinden van een nieuwe baan. Hierbij krijgen deelnemers intensieve begeleiding en ondersteuning bij het sollicitatieproces.

Meer over het Werkfit Maken traject

Modulaire dienstverlening

Modulaire dienstverlening wordt aangeboden aan personen die nog niet klaar zijn voor een Werkfit- of Naar Werk-traject. Moduleire dienstverlening helpt bij het doorbreken van sociaal isolement, waardoor iemand weer actief kan deelnemen aan de maatschappij en de stap naar de arbeidsmarkt kleiner wordt. Modulaire dienstverlening is specifiek bedoeld voor mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong, Wia, Wao) of een Ziektewetuitkering (ZW) ontvangen.

Werkfit maken

Iemand die een lange tijd geen deel heeft kunnen nemen aan de arbeidsmarkt kan het gevoel hebben nog niet klaar te zijn om te re-integreren. Vaak heeft een cliënt een langere tijd niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Iedereen verdient het om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en met veel zelfvertrouwen een sollicitatiegesprek aan te gaan. Hiervoor is het Werkfit Maken traject in het leven geroepen. Door middel van dit traject worden personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt begeleid, zodat ze met een goed gevoel terug kunnen stappen in het werkveld.

Meer over het Werkfit Maken traject
Download nu dit handige e-book

Hoe selecteer je voor jou het beste cliëntvolgsysteem?

Na veel implementaties weten wij inmiddels als geen ander wat de belangrijke zaken zijn om een cliëntvolgsysteem te selecteren dat écht in jouw voordeel werkt. Deze ervaring zijn uitgewerkt in dit handige e-book.

Download het e-book

Naar werk

Voor iemand die een tijd geen deel heeft kunnen nemen aan de arbeidsmarkt kan het lastig zijn om passend werk te vinden. Het Naar Werk traject is volledig gericht op het hervatten van werk en het vinden van een baan voor langere termijn. Er worden verschillende re-integratieactiviteiten ondernomen om die ene functie te vinden die perfect bij de cliënt past.

Meer over het Naar Werk traject

Jobcoaching

Jobcoaching is een essentieel onderdeel van de dienstverlening die het UWV aanbiedt. Deze vorm van begeleiding is gericht op het ondersteunen van werknemers met een arbeidsbeperking bij het behouden van hun baan en het optimaal functioneren op de werkvloer. Een jobcoach fungeert als een persoonlijke begeleider die de werknemer ondersteunt bij het aanleren van nieuwe vaardigheden, het opbouwen van zelfvertrouwen en het overwinnen van eventuele hindernissen op de werkplek.

Hoe helpt Rapasso jobcoaches?
Webinar

Werken voor het UWV

Webinar georganiseerd door Rapasso (Cliëntvolgsysteem) en Jobport (Arbeidsmarkt Tools) met als thema:

Werk Efficiënt & Verhoog Rendement op de UWV trajecten: Werkfit maken en Naar werk.

Hoe kan Rapasso ondersteunen met UWV trajecten?

 

Rapasso is een cliëntvolgsysteem voor loopbaanprofessionals dat volledige ondersteuning geeft voor het managen en rapporteren van UWV-trajecten. Binnen Rapasso kun je gebruik maken van de standaard UWV-trajecten. Met één druk op de knop heb je volledig gevulde UWV-documenten, zodat je niet alles dubbel hoeft in te voeren. Ook is het mogelijk om jouw eigen standaard teksten te integreren. Met Rapasso ben je altijd up-to-date van de laatste document versies. Zo ben je er altijd zeker van dat je volledige informatie aanlevert bij het UWV.