25 Jun 2024

Wat is een re-integratietraject en wie helpt daarbij?

Zowel werkgevers als werknemers kunnen te maken krijgen met een re-integratietraject. Dit kan erg vervelend zijn, maar ook tot mooie nieuwe kansen leiden – indien het traject goed wordt aangevlogen. Tijdens zo’n traject wordt er nauw samengewerkt met partijen als de arbodienst, een bedrijfsarts en het UWV. Doordat er verschillende partijen, taken en plichten komen kijken bij een re-integratietraject, is het goed om precies te weten hoe het traject eruit dient te zien. We helpen je daarom met deze blog een flink eind op weg.

Wat is een re-integratietraject?

Waar mensen werken, kunnen mensen ook voor een langere tijd uitvallen of afwezig zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Deze mensen helpen bij het terugkeren naar de arbeidsmarkt, noemen we re-integratie. Een omschrijving van de re integratietraject betekenis kan dan ook zijn: Een gestructureerd traject, dat is gericht op de re-integratie in de arbeidsmarkt van een individu dat hier al langere tijd geen deel meer aan neemt. Het doel van de re-integratietrajecten, is om deze individuen te ondersteunen bij het vinden van passend werk. Hiermee wordt bedoeld dat het werk aansluit bij de vaardigheden, capaciteiten en gezondheid van de persoon. Om een krachtig en persoonlijk re-integratieplan op te kunnen stellen, wordt er veelal gebruik gemaakt van cliëntdossiers. Een re integratietraject omvat vaak het aanbieden van trainingen om benodigde vaardigheden te ontwikkelen, de juiste begeleiding bij het vinden van – en solliciteren op – passende vacatures en psychosociale ondersteuning. Tijdens het re-integratietraject wordt alles ingezet om het individu weer op een duurzame manier actief te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Wanneer start een re-integratietraject?

Een re-integratietraject kan om twee redenen gestart worden. Aan de ene kant worden de trajecten ingezet voor werknemers die zijn uitgevallen door ziekte of letsel. Aan de andere kant helpen de trajecten ook mensen die werkloos zijn, aan een nieuwe plek op de arbeidsmarkt. Een re-integratietraject wordt dus simpelweg gestart als er een behoefte bestaat om terug te keren naar de arbeidsmarkt, maar dit zonder goed plan zal niet lukken.

Hoe verloopt een re-integratietraject?

Een re integratietraject is voor ieder individu anders. Er is immers een gepersonaliseerd plan nodig, met de juiste re-integratie activiteiten, om een geschikte plek op de arbeidsmarkt te vinden voor het individu. Daarnaast kunnen we twee re integratietrajecten van elkaar onderscheiden: het eerste spoor en het tweede spoor. Deze trajecten verlopen ieder op een eigen manier. We lichten ze daarom allebei even kort toe.

Re-integratie eerste spoor

Bij een eerste spoor re-integratietraject blijft de persoon in dienst bij de huidige werkgever. Dit kan inhouden dat er aanpassingen worden gedaan aan de werkplek, taken worden aangepast of dat er tijdelijk ander passend werk wordt gezocht binnen het bedrijf. De focus ligt hier op het zoeken naar mogelijkheden om terug te keren naar eigen organisatie.

Re-integratie tweede spoor

In tegenstelling tot het eerste spoor traject, wordt er bij het spoor 2 traject gezocht naar werk buiten de huidige organisatie. Dit kan inhouden dat er hulp wordt geboden bij het zoeken naar vacatures of het opstellen van een sollicitatiebrief en cv. Maar ook het volgen van trainingen, om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, behoort regelmatig tot een spoor 2 traject. Het doel van dit re-integratietraject is om een nieuwe baan te vinden die bij de mogelijkheden en de capaciteiten van de persoon past.

Wie helpt er bij een re-integratietraject?

Bij re-integratie kunnen verschillende partijen betrokken zijn. Het UWV, de gemeentes en de re-integratiecoaches bijvoorbeeld. Al deze partijen ondersteunen het re-integratietraject op hun eigen manier.

Hulp van het UWV

Het UWV is één van de bekendste betrokken partijen als het gaat om re-integratie. Het UWV kan ondersteuning bieden aan mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn de WW, de ZW, de WAO, de WAZ en de Wajong uitkering. De UWV-trajecten komen pas aanbod wanneer iemand na 2 jaar nog niet gere-integreerd is. De UWV-trajecten bestaan uit:

  • Modulaire dienstverlening
  • Werkfit Maken
  • Naar Werk
  • Jobcoaching

Hulp van de gemeente

Ontvangt iemand een bijstandsuitkering, zoals de Participatiewet, de IOAZ, de IOAW, de Bbz of de Anw? Dan kan de gemeente helpen bij een re-integratietraject. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor het aanbieden van arbeidsmarktgerichte trainingen en sollicitatietrainingen. Maar ook het beschikbaar stellen van stageplekken en banen vanuit lokale samenwerkingen met sociale ontwikkelbedrijven behoort tot de taken van de gemeente.

Hulp van een re-integratiecoach

Re-integratiecoaches, zowel binnen bedrijven als bij externe re-integratiebedrijven, bieden individuele begeleiding en ondersteuning tijdens het gehele traject. Ze helpen bij het opstellen van re-integratieplannen, bieden psychosociale ondersteuning, begeleiden bij het zoeken naar werk en kunnen advies geven over opleidingsmogelijkheden of loopbaanontwikkeling. Hun rol is vaak gericht op het motiveren en ondersteunen van de persoon in kwestie tijdens het re-integratieproces. Een re-integratiecoach zal dan ook naar de persoonlijke wensen en mogelijkheden kijken om tot een duurzame re-integratie te komen.

Wat als een re-integratietraject langer dan 2 jaar duurt?

Als een re-integratietraject langer dan twee jaar duurt, kan dit verschillende oorzaken hebben. Denk aan complexe gezondheidsproblemen, moeilijkheden bij het vinden van passend werk of een combinatie van factoren die de terugkeer naar de arbeidsmarkt erg lastig maken. Als er sprake is van zulke situaties, kan ervoor gekozen worden om het re-integratietraject te verlengen. Dan betaald de werkgever het loon nog langer door. Vereiste is hiervoor wel, dat er nog steeds een realistische kans bestaat op een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Als iemand na 2 jaar nog niet gere-integreerd is, en een snelle terugkeer is niet mogelijk, mag de werkgever ontslag aanvragen. De medewerker moet dan een WIA-aanvraag doen en wanneer de WIA wordt uitgekeerd neemt het UWV de re-integratie over.

Tips voor een sneller en soepeler re-integratietraject

Een zo spoedig mogelijke re-integratie is dus gewenst. Om ervoor te zorgen dat een re integratietraject op een snelle en soepele manier kan worden afgerond, kun je verschillende tips opvolgen:

  1. Stel realistische doelen. Door stapsgewijs naar haalbare doelen toe te werken, zowel op de korte als op de lange termijn, zal de motivatie om het volgende doel te behalen keer op keer groeien. Het zelfvertrouwen stijgt, samen met het vertrouwen in het traject.
  2. Communicatie is key. Zorg er altijd voor dat een open communicatie wordt gehandhaafd in het hele traject. Dit geldt niet alleen voor de re-integratiecoach en de cliënt, maar ook voor de andere betrokken partijen. Blijf de voortgang en de eventuele obstakels altijd open en duidelijk bespreken.
  3. Creëer een actieve en betrokken sfeer. Door initiatief en interesse in het re-integratietraject te tonen, wordt het eenvoudiger om samen te werken en te zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen die je tegenkomt in het traject.
  4. Sta open voor verandering. Door jezelf flexibel op te stellen wordt het vinden van een passende nieuwe plek in de arbeidsmarkt vele malen eenvoudiger. Durf daarom ook het re-integratieplan aan te passen waar nodig, zodat iemand weer goed aan kan sluiten bij de veranderende omstandigheden of nieuwe kansen in de arbeidsmarkt.

Hoe kan Rapasso helpen bij een re-integratietraject?

Rapasso blijft ontwikkelen voor – en met – (re-integratie)coaches. Het Rapasso platform is dan ook zo ingericht, dat het de juiste ondersteuning kan bieden bij onder andere re-integratietrajecten. Het platform maakt het eenvoudig om opdrachten en formulieren uit te wisselen, doelen te stellen en resultaten bij te houden. Dit zorgt ervoor dat je op een efficiënte manier de benodigde managementinformatie kunt verzamelen. Een overzichtelijk cliëntdossier, al het papierwerk digitaal op één plek en een heldere communicatie dragen bij aan de re-integratietrajecten. Ook de verantwoording die moet worden afgelegd richting het UWV of de gemeente tijdens een traject, is altijd bij de hand. We hebben er dan ook ons doel van gemaakt om met onze software coaches dusdanig te kunnen ondersteunen en hun administratiewerkzaamheden efficiënt uit te kunnen laten voeren, dat ze zich weer kunnen richten op het échte doel: De persoon achter de administratieve taken weer in hun eigen kracht terug laten keren in de arbeidsmarkt.

Benieuwd hoe Rapasso jou kan helpen? Vraag een online demo aan!

Demo form korte versie

Vul hieronder je gegevens in

En ontvang de online demo!

Maak je werk gemakkelijker

Rapasso ontzorgt, verbindt en maakt gemakkelijk. Wij geloven dat iedereen duurzaam inzetbaar is. Benieuwd hoe Rapasso jou kan helpen? Download de brochure.

Bekijk de brochure