Spoor 2 traject

Een spoor 2 traject biedt werknemers die niet kunnen terugkeren naar hun huidige werkgever na langdurig ziekteverzuim de mogelijkheid om ergens anders passend werk te vinden. Door de doelen:

  • herstel
  • werkhervatting
  • duurzame inzetbaarheid

Wat is het spoor 2 traject?

Spoor 2 re-integratie is een traject dat wordt ingezet wanneer een werknemer na twee jaar ziekteverzuim nog steeds niet in staat is om terug te keren naar zijn of haar huidige werkgever. In dit stadium wordt gezocht naar passend werk buiten de huidige werkgever. Het doel is om de werknemer te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan bij een andere werkgever.

Spoor 2 traject uwv

De 3 hoofddoelen van een spoor 2 traject UWV

Herstel

Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de werknemer door middel van re-integratieactiviteiten. Dit kan onder andere gericht zijn op het verminderen van fysieke of psychische beperkingen en het vergroten van de belastbaarheid.

Werkhervatting

Het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie. Dit omvat het identificeren van geschikte vacatures, sollicitatietraining en ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan.

Duurzame inzetbaarheid

Het creëren van een stabiele werksituatie voor de werknemer op de lange termijn. Dit omvat het waarborgen van een goede match tussen de werknemer en de nieuwe werkgever, evenals het bieden van nazorg om de kans op terugval te minimaliseren.

Herstel

Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de werknemer door middel van re-integratieactiviteiten. Dit kan onder andere gericht zijn op het verminderen van fysieke of psychische beperkingen en het vergroten van de belastbaarheid.

Werkhervatting

Het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie. Dit omvat het identificeren van geschikte vacatures, sollicitatietraining en ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan.

Duurzame inzetbaarheid

Het creëren van een stabiele werksituatie voor de werknemer op de lange termijn. Dit omvat het waarborgen van een goede match tussen de werknemer en de nieuwe werkgever, evenals het bieden van nazorg om de kans op terugval te minimaliseren.

Het verschil tussen 1e en 2e spoor re-integratie

Bij spoor 1 re-integratie richt de werkgever zich op het vinden van mogelijkheden binnen de eigen organisatie om de werknemer te laten terugkeren naar passend werk. Wanneer dit niet mogelijk is, komt spoor 2 re-integratie in beeld. Het doel van spoor 2 is het vinden van een nieuwe werkplek buiten de huidige werkgever.

Wanneer start het spoor 2 traject?

Het spoor 2 traject begint doorgaans wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en er binnen eigen organisatie geen passende werk is. Het spoor 2 traject start in overleg met de werkgever, de werknemer en de arbodienst. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden voor re-integratie buiten de organisatie, met als doel de werknemer weer duurzaam aan het werk te krijgen.

Wat is passend werk?

Wat moet er gebeuren in het tweede spoor traject?

In het tweede spoor traject staat het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie centraal. Dit omvat onder andere het opstellen van een re-integratieplan, het in kaart brengen van de competenties en interesses van de werknemer, en het actief benaderen van potentiële werkgevers. Daarnaast spelen diverse re-integratieactiviteiten, zoals sollicitatietrainingen en jobcoaching, een belangrijke rol in het succesvol doorlopen van het spoor 2 traject.

Spoor 2 sollicitatieplicht

Tijdens spoor 2 re-integratie heeft de werknemer de verplichting om actief te solliciteren naar passend werk. Deze sollicitatie-inspanningen moeten aantoonbaar zijn en worden vastgelegd in een re-integratiedossier. Het niet nakomen van de sollicitatieplicht kan gevolgen hebben voor de uitkering en de re-integratie-inspanningen.

Met 1 druk op de knop een volledig re-integratie dossier.

Hoe kan Rapasso helpen bij het Spoor 2 traject?

Ben jij veel bezig met spoor 2 re-integratietrajecten? Laat je dan ondersteunen door Rapasso. Het bijhouden van trajecten, opstellen en tonen van rapportages is een klus die je efficiënt uit wilt voeren. Het cliëntvolgsysteem Rapasso is volledig ingericht zodat dit soort taken jou tijd besparen.

Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op je vraag

Wat moet je doen bij spoor 2?

Spoor 2 re-integratie moeten werkgever en werknemer samen op zoek naar passend werk buiten de eigen organisatie.

Hoe verloopt spoor 2?

Spoor 2-re-integratie begint wanneer re-integratie binnen de eigen organisatie niet mogelijk blijkt. Tweede spoor wordt ingezet op zijn vroegst na de 8e week en op zijn laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid. Meestal wordt een tweede spoortraject afgerond binnen één jaar en uiterlijk binnen twee jaar.

Wat als je nog niet kan werken in spoor 2?

Een spoor 2 traject loopt tot maximaal 104 weken na de eerste dag van verzuim. Volgens de regels van het UWV mag je na 93 weken verzuim een WIA-aanvraag doen.

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van Rapasso voor een spoor 2 traject?

Door middel van de trajecten in Rapasso kan je van A tot Z een spoor 2 re-integratie traject registreren. Het werken met Rapasso biedt zowel voordelen voor de coach, cliënt en opdrachtgevers. Alle 3 de partijen krijgen toegang tot Rapasso en krijgen inzicht in het gene wat voor hen belangrijk is.