Eigenrisicodrager

Een eigenrisicodrager is een werkgever die ervoor kiest om zelf de financiële verantwoordelijkheid te dragen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Door eigenrisicodrager te zijn, kan een werkgever:

  • kosten besparen
  • regie over het re-integratieproces
  • dienstverlening aan werknemers verbeteren

Wat is een eigenrisicodrager?

Sommige werkgevers kiezen ervoor om zelf de financiële verantwoordelijkheid te dragen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Deze werkgevers worden “eigenrisicodragers” genoemd. Normaal gesproken betaalt een werkgever premies aan het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) om de kosten van uitkeringen aan zieke of arbeidsongeschikte werknemers te dekken. Als eigenrisicodrager neemt de werkgever deze verantwoordelijkheid zelf op zich.

Eigenrisicodragerschap

De 3 hoofddoelen

Dit zijn de 3 hoofddoelen van eigenrisicodragerschap.

Kosten beheersing

Als eigenrisicodrager heeft de werkgever meer controle over de kosten die verband houden met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit stelt de werkgever in staat om de financiële risico's beter te beheersen en mogelijk kosten te besparen.

Eigen regie

Als eigenrisicodrager heeft de werkgever de mogelijkheid om zelf het re-integratieproces vorm te geven en te sturen. Dit biedt flexibiliteit en maatwerk bij het begeleiden van zieke of arbeidsongeschikte werknemers naar passend werk.

Verbeterde dienstverlening

Door eigenrisicodrager te worden, kan een werkgever de dienstverlening aan zieke of arbeidsongeschikte werknemers verbeteren. Dit kan leiden tot een snellere en effectievere re-integratie, wat gunstig is voor zowel de werknemer als de werkgever.

Hoe lang ben je eigenrisicodrager?

Het eigenrisicodragerschap kan variëren in duur, afhankelijk van het soort uitkering. Voor de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) geldt bijvoorbeeld een minimale periode van tien jaar. Dit betekent dat een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA-uitkering gedurende minimaal tien jaar verantwoordelijk blijft voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Na deze periode kan de werkgever ervoor kiezen om het eigenrisicodragerschap te beëindigen en weer terug te keren naar de publieke verzekering bij het UWV.

Regels eigenrisicodragerschap

Het eigenrisicodragerschap brengt ook bepaalde regels met zich mee waar werkgevers aan moeten voldoen. Enkele belangrijke regels zijn:

Verzekering: Als eigenrisicodrager moet de werkgever een private verzekering afsluiten om het risico van loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid te dekken.

Re-integratieverplichtingen: Een eigenrisicodrager heeft dezelfde verplichtingen als een niet-eigenrisicodrager wat betreft het bevorderen van de re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Dit omvat onder andere het opstellen van een re-integratieplan en het aanbieden van passend werk.

Periodieke beoordeling: Het UWV beoordeelt periodiek of de eigenrisicodrager aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet. Indien nodig kan het UWV maatregelen opleggen of het re-integratieproces overnemen.

Rapasso ondersteunt eigenrisicodragers

Ben jij een eigenrisicodrager en is een werknemer ziek of arbeidsongeschikt? Dat vraagt veel administratiewerk. Het bijhouden van trajecten, opstellen en tonen van rapportages is een klus die je efficiënt uit wilt voeren. Het cliëntvolgsysteem Rapasso is volledig ingericht zodat dit soort taken jou tijd besparen.

Factsheet verzuim - Popup

De factsheet zal je meteen per mail ontvangen. We zullen je vervolgens aansluitende handige tips sturen.