Re-integratie UWV

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan hij/zij een uitkering aanvragen bij het UWV. Vanaf dat moment is het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie.

Het UWV biedt verschillende re-integratietrajecten aan:

  • Modulaire dienstverlening
  • Werkfit Maken
  • Naar Werk

Wat doet het UWV?

Het UWV zet zich in voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en werkt aan voorkomen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is kan hij/zij een WIA uitkering aanvragen bij het UWV. WIA staat voor ‘Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen’. Vanaf het moment dat iemand een uitkering ontvangt van het UWV is het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie.

Re-integratie trajecten

Soorten UWV-trajecten

Het UWV biedt verschillende soorten trajecten aan. Naast deze trajecten biedt het UWV ook jobcoaching aan. Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige ziekte of handicap op de werkvloer.

Modulaire dienstverlening

Modulaire dienstverlening is gericht op het activeren van de cliënt. Dit wordt gedaan door middel van deelname aan sociale activiteiten of het volgen van een opleiding

Werkfit Maken traject UWV

Het doel bij het Werkfit Maken traject is letterlijk het werkfit maken van mensen met een uitkering van het UWV. Daarbij is veel aandacht voor werkvermogen en sollicitatiecapaciteiten.

Naar Werk traject UWV

Wanneer een cliënt werkfit is en klaar is om weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt kan het traject Naar Werk worden uitgevoerd. Hieronder vallen alle re-integratie activiteiten die nodig zijn om een cliënt aan werk te helpen.

Werkfit Maken traject UWV

Iemand die een lange tijd geen deel heeft kunnen nemen aan de arbeidsmarkt kan het gevoel hebben nog niet klaar te zijn om te re-integreren. Vaak heeft een cliënt een langere tijd niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Iedereen verdient het om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en met veel zelfvertrouwen een sollicitatiegesprek aan te gaan. Hiervoor is het Werkfit Maken traject in het leven geroepen. Door middel van dit traject worden personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt begeleid, zodat ze met een goed gevoel terug kunnen stappen in het werkveld.

Meer over het Werkfit Maken traject
Download nu dit handige e-book

Hoe selecteer je voor jou het beste cliëntvolgsysteem?

Na veel implementaties weten wij inmiddels als geen ander wat de belangrijke zaken zijn om een cliëntvolgsysteem te selecteren dat écht in jouw voordeel werkt. Deze ervaring zijn uitgewerkt in dit handige e-book.

Download het e-book

Naar Werk traject UWV

Voor iemand die een tijd geen deel heeft kunnen nemen aan de arbeidsmarkt kan het lastig zijn om passend werk te vinden. Het Naar Werk traject is volledig gericht op het hervatten van werk en het vinden van een baan voor langere termijn. Er worden verschillende re-integratieactiviteiten ondernomen om die ene functie te vinden die perfect bij de cliënt past.

Meer over het Naar Werk traject

1e en 2e spoor re-integratie

Doormiddel van re-integratie trajecten worden werknemers, die om gezondheidsredenen niet in staat zijn om hun werk uit te voeren, geholpen om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Er zijn 2 soorten re-integratie trajecten, namelijk 1e en 2e spoor re-integratie.

Wat is spoor 1?

1e spoor re-integratie vindt plaats binnen de organisatie waar de werknemer werkzaam was voordat hij of zij ziek werd. Het doel van eerste spoor re-integratie is om de werknemer weer aan het werk te krijgen binnen hetzelfde bedrijf. In zijn of haar oude functie of in een aangepaste functie.

Bij 1e spoor re-integratie werkt de werknemer samen met zijn of haar werkgever en een re-integratie specialist om een plan te ontwikkelen om terug te keren naar het werk. Dit plan bevat:

  • een evaluatie van de gezondheidstoestand van de werknemer
  • de vereiste aanpassingen aan de werkplek
  • de aard van het werk dat kan worden verricht

Het doel is om de werknemer weer op een veilige en effectieve manier aan het werk te krijgen.

Wat is spoor 2?

Als het niet mogelijk is om de werknemer binnen de organisatie te re-integreren, kan re-integratie spoor 2 aanbod komen. Dit betekent dat de werknemer wordt geholpen om bij een andere organisatie werk te vinden.

Het doel van tweede spoor re-integratie is om de werknemer zo snel mogelijk terug te laten keren naar het werk, zelfs als dit bij een andere werkgever is. Een re-integratie specialist helpt de werknemer bij het vinden van passend werk en het ontwikkelen van de nodige vaardigheden en trainingen om succesvol te zijn in zijn of haar nieuwe baan.

Wanneer een werknemer in het kader van een 2e spoor re-integratie traject verplicht is om te solliciteren, betekent dit dat hij of zij actief op zoek moet gaan naar passend werk. De spoor 2 sollicitatieplicht is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter en heeft als doel om de werknemer te stimuleren om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

Werken met UWV-trajecten binnen Rapasso

Rapasso is een cliëntvolgsysteem voor loopbaanprofessionals dat volledige ondersteuning geeft voor het managen en rapporteren van UWV-trajecten. Binnen Rapasso kun je gebruik maken van de standaard UWV-trajecten. Met één druk op de knop heb je volledig gevulde UWV-documenten, zodat je niet alles dubbel hoeft in te voeren. Ook is het mogelijk om jouw eigen standaard teksten te integreren. Met Rapasso ben je altijd up-to-date van de laatste document versies. Zo ben je er altijd zeker van dat je volledige informatie aanlevert bij het UWV.