Jobcoach

Jobcoaching speelt een essentiële rol in het ondersteunen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel interne als externe jobcoaching bieden unieke voordelen en kunnen worden afgestemd op de behoeften van individuele werknemers en organisaties.

  • vergroten van zelfredzaamheid
  • creëren van duurzame arbeidsparticipatie
  • optimaliseren van werkrelaties

Wat doet een jobcoach?

Jobcoaching is een begeleidingsmethode die gericht is op het ondersteunen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen mensen zijn met een arbeidsbeperking, een langdurige ziekte of een psychische aandoening. Jobcoaching heeft als doel deze werknemers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van passend werk. Een jobcoach fungeert als een vertrouwenspersoon en biedt individuele begeleiding op de werkvloer.

Jobcoaching

De 3 hoofddoelen

Dit zijn de 3 hoofddoelen van jobcoaching.

Vergroten van zelfredzaamheid

Een belangrijk doel van jobcoaching is het vergroten van de zelfredzaamheid van werknemers. Dit houdt in dat ze hun taken zelfstandig kunnen uitvoeren, zich kunnen aanpassen aan veranderingen in de werkomgeving en problemen kunnen oplossen.

Creëren van duurzame arbeidsparticipatie

Jobcoaching richt zich op het creëren van duurzame arbeidsparticipatie voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat werknemers niet alleen in staat zijn om werk te vinden, maar ook om het werk langdurig te behouden.

Optimaliseren van werkrelaties

Jobcoaching omvat ook het bevorderen van een goede relatie tussen werknemers en werkgevers. De jobcoach fungeert als een brug tussen de werknemer en de werkgever, waarbij hij/zij helpt bij het oplossen van eventuele conflicten, het bespreken van behoeften en verwachtingen, en het creëren van een inclusieve werkomgeving.

Interne jobcoach

Interne jobcoaching vindt plaats binnen de organisatie zelf. In sommige bedrijven hebben ze een eigen interne jobcoach in dienst, terwijl andere organisaties samenwerken met externe jobcoachingsbureaus. Interne jobcoaches hebben veel kennis van de bedrijfscultuur, de werkprocessen en de specifieke functies binnen de organisatie. Dit stelt hen in staat om werknemers gericht en op maat begeleiding te bieden. Interne jobcoaching kan een effectieve manier zijn om de betrokkenheid van werknemers te vergroten en een inclusieve werkomgeving te creëren.

Externe jobcoach

Externe jobcoaching wordt uitgevoerd door jobcoaches die niet direct aan de organisatie verbonden zijn. Deze coaches hebben expertise op het gebied van jobcoaching en ervaring met het begeleiden van werknemers met diverse achtergronden. Externe jobcoaches kunnen werknemers ondersteunen bij verschillende werkgevers en in verschillende sectoren. Ze bieden objectieve begeleiding en kunnen werknemers helpen bij het omgaan met uitdagingen op de werkvloer. Externe jobcoaching kan voordelen bieden, zoals een frisse blik op situaties, onafhankelijk advies en bredere mogelijkheden voor werknemers.

Geen belangrijke momenten meer vergeten

Rapasso ondersteunt jobcoaches

Ben jij werkzaam als jobcoach? Laat je dan ondersteunen door Rapasso. Het bijhouden van trajecten, opstellen en tonen van rapportages is een klus die je efficiënt uit wilt voeren. Het cliëntvolgsysteem Rapasso is volledig ingericht zodat dit soort taken jou tijd besparen.

Factsheet verzuim - Popup

De factsheet zal je meteen per mail ontvangen. We zullen je vervolgens aansluitende handige tips sturen.

Download nu de factsheet

Naar wie mogen we de factsheet mailen?

Brochure - Popup

De brochure zal je meteen per mail ontvangen. We zullen je vervolgens aansluitende handige tips sturen.

Download de brochure

Naar wie mogen we de brochure mailen?