Spoor 1

Spoor 1 re-integratie is een belangrijk traject om werknemers die langdurig ziek zijn, te ondersteunen bij het terugkeren werk bij de huidige werkgever.

  • behoud van werk
  • duurzame werkhervatting
  • voorkomen van spoor 2

Wat is spoor 1?

Spoor 1 re-integratie is het traject waarbij een werknemer die langdurig ziek is, wordt begeleid om weer terug te keren naar werk bij de huidige werkgever. Het doel van spoor 1 re-integratie is om de werknemer in staat te stellen zijn of haar eigen functie weer volledig en duurzaam uit te kunnen voeren.

Spoor 1 traject uwv

De 3 hoofddoelen

Dit zijn de 3 hoofddoelen van een spoor 1 traject uwv.

Behoud van werk

Het belangrijkste doel van spoor 1 is om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn of haar huidige baan behoudt. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar mogelijke aanpassingen binnen het werk en de werkomgeving om de werknemer in staat te stellen terug te keren en zijn of haar functie succesvol uit te oefenen.

Duurzame werkhervatting

Spoor 1 heeft als doel om ervoor te zorgen dat de werknemer op lange termijn weer volledig aan het werk kan. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met de belastbaarheid en mogelijkheden van de werknemer, en dat er indien nodig aanpassingen worden gedaan om de werkhervatting mogelijk te maken.

Voorkomen van spoor 2

Door tijdig spoor 1 in te zetten, kan voorkomen worden dat de werknemer in spoor 2 terechtkomt. Spoor 2 is het traject waarbij er gezocht wordt naar passend werk bij een andere werkgever. Door de werknemer in spoor 1 te begeleiden en te ondersteunen, wordt gestreefd naar behoud van werk bij de huidige werkgever.

1e en 2e spoor re-integratie

Het is belangrijk om het verschil tussen spoor 1 en spoor 2 re-integratie te begrijpen. Zoals eerder genoemd, focust spoor 1 re-integratie zich op werkhervatting bij de huidige werkgever. Spoor 2 re-integratie daarentegen is gericht op het vinden van passend werk bij een andere werkgever, wanneer terugkeer naar het eigen werk niet mogelijk is.

Spoor 1 verplichtingen

Zowel werkgevers als werknemers hebben verplichtingen bij spoor 1 re-integratie. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een re-integratieplan en moeten samenwerken met de werknemer om passende voorzieningen en aanpassingen te treffen om werkhervatting mogelijk te maken. Werknemers dienen actief deel te nemen aan het re-integratieproces en mee te werken aan hun herstel en werkhervatting.

Geen belangrijke momenten meer vergeten

Rapasso ondersteunt spoor 1

Ben jij veel bezig met spoor 1 re-integratietrajecten? Laat je dan ondersteunen door Rapasso. Het bijhouden van trajecten, opstellen en tonen van rapportages is een klus die je efficiënt uit wilt voeren. Het cliëntvolgsysteem Rapasso is volledig ingericht zodat dit soort taken jou tijd besparen.

Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op je vraag

Wat houdt spoor 1 in?

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer is de prioriteit gericht op terugkeer binnen dezelfde organisatie. Dit wordt re-integratie spoor 1 of re-integratie eerste spoor genoemd. Hierbij worden inspanningen geleverd om de werkhervatting binnen het eigen bedrijf te realiseren.

Wat is het verschil tussen spoor 1 en spoor 2?

Spoor 1-re-integratie richt zich op het vinden van passend werk binnen de eigen organisatie voor een langdurig zieke werknemer. Spoor 2-re-integratie komt in beeld wanneer re-integratie binnen de eigen organisatie niet mogelijk is en er wordt gezocht naar passend werk buiten de eigen organisatie, bij een andere werkgever.

Is spoor 1 verplicht?

Ja. Spoor 1 re-integratie is een wettelijke verplichting voor de werkgever. Werkgevers zijn verplicht om zich in te zetten voor de re-integratie van een langdurig zieke werknemer.

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van Rapasso voor een spoor 1 traject?

Door middel van de trajecten in Rapasso kan je van A tot Z een spoor 1 re-integratie traject registreren. Het werken met Rapasso biedt zowel voordelen voor de coach, cliënt en opdrachtgevers. Alle 3 de partijen krijgen toegang tot Rapasso en krijgen inzicht in het gene wat voor hen belangrijk is.

Factsheet verzuim - Popup

De factsheet zal je meteen per mail ontvangen. We zullen je vervolgens aansluitende handige tips sturen.

Download nu de factsheet

Naar wie mogen we de factsheet mailen?

Brochure - Popup

De brochure zal je meteen per mail ontvangen. We zullen je vervolgens aansluitende handige tips sturen.

Download de brochure

Naar wie mogen we de brochure mailen?