8 Jan 2024

Krijg grip op verzuim door het uitvragen van 10 aspecten

Verzuim is en blijft voorlopig een actueel thema in Nederland. Veel opdrachtgevers en partners van Rapasso zijn verzuimexperts en dus werden de krachten gebundeld tot een nieuw netwerk: de VerzuimVerlichters. EasyBlue, een tool waarmee verzuimbegeleiding kwalitatiever ingeschaald kan worden en de effectiviteit van een specifieke aanpak wordt gemeten, is een van de VerzuimVerlichters. In deze blog nemen we je mee naar het hoe en waarom omtrent EasyBlue.

Het prioriteren van problemen voor een efficiënt herstelproces

Levensgebieden, gevoelsbeleving of simpelweg een optelsom van verschillende problemen: de samenhang tussen al deze aspecten is van grote invloed op verzuim en herstel. Toch is het vaak nog lastig om de vinger te leggen op de ware prioriteiten in het proces. EasyBlue helpt bij het prioriteren van aandachtspunten voor een efficiënt herstelproces, waardoor er op een directe en effectieve manier naar een herstel toegewerkt kan worden. Niet door de kandidaat (cliënt/werknemer) centraal te zetten, maar door de problemen de kandidaat centraal te zetten en vanuit hier snel resultaten te kunnen boeken.

Krijg inzicht in de focusgebieden met de vragen binnen deze 10 aspecten

EasyBlue werkt met een vaste vragenlijst die meer inzicht biedt in bijkomende omstandigheden en situaties die de problemen onderliggend aan het verzuim voeden. De vragenlijst bestaat uit tien vaste topics:

  1. De financiële situatie

Vaak wordt er vergeten dat een situatie waarbij de schulden zich opstapelen van grote invloed kan zijn op het herstelproces. Het is een onderwerp dat niet vaak genoeg aangehaald wordt en kandidaten brengen het niet snel uit zichzelf naar voren.

  1. Gedrag

In hoeverre belemmert het gedrag een goede re-integratie op de werkvloer? De wijze waarop het gedrag van een kandidaat zich uit kan een herstelproces bevorderen of juist tegenwerken.

  1. Cognitie

In welke mate is iemand in staat om alle informatie te verwerken en hoe staat het ervoor met de kunde om te plannen en op te volgen? Iemand die niet voldoende in staat is om zelfstandig stappen in het herstelproces op te volgen heeft wellicht andere hulp nodig.

  1. Psychische klachten

Beoordeel in hoeverre de kandidaat last heeft van psychische klachten. Kijk hierbij ook naar de invloed die deze klachten hebben op het herstelproces of op het werk. Er wordt hier niet verwacht dat je een diagnose stelt, vaak is er al informatie voorhanden waar dit uit blijkt.

  1. Middelengebruik

Verslaving aan middelen als drugs, alcohol maar ook medicijnen kunnen ongemerkt een grote rol spelen in het verzuim en het gewenste herstel. Daarom is het belangrijk om uit te vragen of er spraken is van middelen gebruik.

  1. ADL / zelfzorg

Iemand die goed voor zichzelf kan zorgen zal het gemakkelijker hebben met de stappen die gezet moeten worden richting herstel. Daarom is het belangrijk om te bepalen in hoever dit aan de orde is.

  1. Sociaal netwerk

Hoe groot is het sociaal netwerk en wat voor positieve of negatieve invloeden brengt dit netwerk met zich mee? Breng dus ook de sociale omgeving in kaart.

  1. Dagstructuur

Structuur en een veilig gevoel zijn erg belangrijk als we het hebben over verzuim. Iemand die weet dat hij op de lange termijn kan bouwen op een goede dagstructuur kan bijvoorbeeld meer rust vinden dan iemand zonder die zekerheid.

  1. Justitieel contact

Is de kandidaat vaker in aanraking geweest met justitiële instanties, zoals de politie? Justitieel contact is vaak niet het eerste topic waar naar gevraagd wordt, maar dat wel erg belangrijk is.

  1. Lichamelijke klachten

De fysieke gesteldheid en de mate waarin deze mogelijk nog kan verbeteren of juist achteruit dreigt te gaan is een essentieel onderdeel van een passend herstelplan.

*Na het invullen van alle vragen komt een duidelijke prioritering naar voren ondersteund met aanbeveling waarbij rekening is gehouden door het systeem met de ernst en onderliggende samenhang van de verschillende aspecten. Naar aanleiding hiervan kan er een plan van aanpak worden opgesteld. Als er factoren opeens zwaarder meewegen of juist niet kan de lijst opnieuw worden ingevuld en zal er direct een nieuwe prioritering aangeboden worden.

Zet EasyBlue in voor en tijdens het verzuim

EasyBlue kan worden gebruikt tijdens een verzuimtraject, maar ook bij het houden van functioneringsgesprekken of aan de beginfase van een dreigend verzuimgeval. Het bevordert een open cultuur met meer gesprekken. Door regelmatig door de vragenlijst te gaan worden verschuivingen op de lijn zichtbaar en kunnen prioriteiten en acties tijdig worden opgezet en kan er preventief gewerkt worden om verzuim te voorkomen. Daarbij wordt het inzichtelijk wat de gekozen aanpak daadwerkelijk aan resultaat oplevert. Je kunt EasyBlue dus voor en tijdens een hersteltraject toepassen. Juist als het nog niet zo complex oogt kun je ervoor zorgen dat een verzuimproces beperkt of vermeden kan worden.

Zelf EasyBlue gebruiken om scherp te blijven op verzuimoorzaken

In de praktijk vertellen mensen toch vaak een mooier verhaal dan de harde realiteit. Precies dit wordt door de vragenlijst gefilterd. Het is dan ook het beste om de lijst samen met de kandidaat te doorlopen of om dit door de professional te laten doen. Maar ook voor verzuimexperts is EasyBlue een goede eyeopener. Als je een vraag niet direct kunt beantwoorden, dan heb je dus nog niet alle relevante vragen gesteld en kan er essentiële informatie missen. Als verzuimexperts is het namelijk niet zo gek dat met alle ervaring die je hebt, je snel op je onderbuikgevoel richten. Maar dit concreet onderbouwen is een tweede. EasyBlue helpt je hierbij reflecteren naar de aanpak, zodat je iedere keuze weloverwogen maakt of wijzigt. Easyblue houdt je scherp om alle levensgebieden uit te blijven vragen voor een snel en efficiënt herstel. En doet iets waar wij als mensen niet toe in staat zijn en dat is prioriteren waarbij rekening is gehouden met de ernst van de problematiek in relatie tot de onderliggende samenhang en interactie tussen de verschillende aspecten.

Kijk het webinar terug

Probeer EasyBlue een maand gratis

Wil jij EasyBlue een maand gratis uitproberen? Laat hieronder je contactgegevens achter.

Aanmelden om EasyBlue een maand gratis te proberen