7 Aug 2023

Interne mobiliteit verbetert de duurzame inzetbaarheid

Een organisatie met een hoge interne mobiliteit is flexibeler en toekomstbestendiger dan een organisatie met een lage interne mobiliteit. Inzetten op interne mobiliteit wordt daarom steeds belangrijker voor organisaties. Zeker in de huidige, krappe arbeidsmarkt. Want, waarom eindeloos extern vacatures uitzetten als het benodigde talent zich al in de organisatie bevindt? We bespreken daarom de voordelen van interne personeelsmobiliteit en de beste manieren om interne mobiliteit te bevorderen, in deze blog.

Wat is interne mobiliteit?

Interne mobiliteit is meer dan een ‘trendy term’. Interne mobiliteit is een ware bedrijfsstrategie, waarmee openstaande functies van de organisatie worden opgevuld, door intern talent te benutten. Bij interne mobiliteit wordt er dus gekeken naar de talenten die het bestaande personeelsnetwerk bezit en mogelijkheden om deze talenten toe te passen binnen de organisatie. Dit kan betekenen dat werknemers verder opgeleid kunnen worden of dat ze zelfs al op meerdere functies inzetbaar zijn. Door personeel breder inzetbaar te maken en ieders talenten goed in kaart te brengen, kun je ziekte en personeelstekort gemakkelijk opvangen. Je maakt de organisatie dus letterlijk mobieler op intern vlak. Voor de organisatie is interne personeelsmobiliteit een goede strategie om altijd een back-up plan voor iedere functie achter de hand te hebben. Dit terwijl het voor de werknemers juist weer meer doorgroeimogelijkheden en loopbaanontwikkeling met zich meebrengt. Interne mobiliteit bevorderen leidt dus echt tot een win-win situatie.

Wat zijn de voordelen van interne mobiliteit?

Zoals gezegd is het grootste voordeel van interne mobiliteit, dat je als organisatie een stuk flexibeler wordt. Waar vele bedrijven kampen met een personeelstekort, kan interne mobiliteit ervoor zorgen dat de vacatures vanuit het bestaande personeelsbestand worden vervuld. Maar ook om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten is interne mobiliteit stimuleren een goede strategie. Waar interne mobiliteit enerzijds dus zorgt voor een minder grote afhankelijkheid van de arbeidsmarkt, zal het anderzijds de ontwikkeling en de motivatie van het personeel ten goede doen. Zo ontdek en behoud je talent binnen de organisatie en groeit de gezamenlijke kennis. Werknemers die het gevoel hebben nog te kunnen groeien binnen de organisatie zullen immers minder snel voor verloop zorgen. Kan intern nog niet alles worden opgelost, dan kun je ook voor een combinatie van interne en externe mobiliteit kiezen. Echter is het wel goed om te realiseren dat externe mobiliteit een minder duurzame investering is dan het inzetten op interne mobiliteit.

Hoe kun je de interne mobiliteit stimuleren?

Het integreren van mobiliteit in de organisatie kan vrij lastig zijn. We zijn vaak gewend om direct buiten de organisatie naar nieuw talent te zoeken. En die manier van werken veranderen, kan een flinke uitdaging zijn. Denk daarom niet altijd meteen aan werving en selectie als er een vacature opgevuld dient te worden. Zet de vacature intern uit en geef mensen binnen de organisatie de kans om van zich te laten horen. Soms zul je niet eens weten dat het benodigde talent zich simpelweg in het kantoor naast dat van jou bevindt. Door intern vacatures uit te zetten en de bijbehorende, benodigde opleidingen aan te bieden, laat je als organisatie zien dat je het personeel ook een kans wilt geven om zich verder te ontwikkelen. Interne mobiliteit stimuleren doe je dus in de eerste plaats door werknemers te koppelen aan interne kansen. Op die manier bevorder je interne mobiliteit als zijnde nieuwe bedrijfscultuur.

Waarom jij als werkgever iets moet met interne mobiliteit

Interne mobiliteit heeft zich inmiddels goed bewezen als effectieve strategie voor het oplossen van interne personeelstekorten. Niet alleen worden vacatures sneller opgevuld, ook blijven werknemers langer bij de organisatie, omdat er meer kansen en uitdagingen bestaan. Vooral voor de jongere werknemers is een goede loopbaanontwikkeling binnen een organisatie een belangrijke reden om zich te verbinden aan een specifiek bedrijf. Je als werkgever richten op interne mobiliteit en dit stimuleren onder het personeel, heeft dus enkel voordelen.

Onze 5 praktische tips voor het bevorderen van je interne mobiliteit

Om je een duwtje in de goede richting te geven, hebben we onze vijf favoriete tips voor het bevorderen van interne mobiliteit voor je op een rijtje gezet. Deze tips zijn gemakkelijk door te voeren in de praktijk en daarom ook perfect te hanteren voor organisaties die nog in de kinderschoenen staan betreft interne mobiliteit.

Tip 1: Breng in kaart wat je al in huis hebt

Door regelmatig in gesprek te gaan met je medewerkers, kom je steeds meer te weten over hun ambities en hun talenten. Dit maakt het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek stukken gemakkelijker! Wil je het echt samen aanpakken? Stel dan met iedere medewerker een persoonlijk plan op, waarin omschreven wordt welke groei er doorgemaakt kan worden en welke groei er daadwerkelijk gewenst is vanuit de werknemer.

Tip 2: Laat medewerkers eens bij de buren kijken

Werknemers die niet precies weten welke functies de collega’s eigenlijk uitvoeren, zullen ook geen concrete mening hebben over deze functies. Laat werknemers dus vooral eens in een andere rol binnen de organisatie kruipen, om te bekijken hoe dit bevalt voor beide partijen. Wie weet zit er een mega talent tussen voor die ene vacature!

Tip 3: Geef intern een kans voor je extern gaat zoeken

Zet vacatures eerst intern uit, voordat je extern gaat zoeken naar kandidaten. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een intern platform oprichten, waarop je de openstaande vacatures deelt met de organisatie.

Tip 4: Creëer zelf de skills die je als organisatie nodig hebt

Wat niet is, kan nog komen! Maar hiervoor moet je wel investeren in het opleiden van de werknemers. Zo ontwikkel je samen de nodige kennis en vaardigheden en profiteren alle partijen ervan.

Tip 5: Motiveer interne reactie

Veel werknemers voelen zich nog bezwaard om te reageren op een interne vacature. Zorg er dus voor dat het personeel zich vrij voelt om te reageren en dat het alleen maar als positief wordt ervaren dat hij of zij zich verder wil ontwikkelen. Een werknemer die met voldoende uitdaging en plezier aan het werk is, op de juiste functie, draagt immers veel bij aan de organisatie. Ambities nastreven toejuichen als organisatie, is dus een absolute must.