20 Jan 2023

Het belang van duurzame inzetbaarheid in de industrie

De industriële sector is één van de sectoren die het meest gebaat is bij duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is een populair thema. In verschillende sectoren wordt er al hard gewerkt om duurzame inzetbaarheid te waarborgen, maar dit blijkt toch een uitdaging te zijn. Ook in de industrie kan de duurzame inzetbaarheid van het personeel vaak nog beter.

Personeel duurzaam inzetten in een veeleisende sector

Personeel en werkgevers uit de industriële sector krijgen te maken met innovaties en vergrijzing. De combinatie van deze twee trends zorgt voor een flink probleem binnen de industrie. Daarnaast hebben de medewerkers vaak meer kennis en kunde te bieden dan ze benutten. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de tekortschietende beleidsvorming die veel bedrijven hanteren. Duurzame inzetbaarheid maakt hier in de meeste gevallen nog geen onderdeel van uit. Waar er naar de toekomst moet worden gekeken, ligt de focus meer bij de huidige vitaliteit van de medewerkers. Personeel met de juiste potentie en in de juiste hoeveelheid aanhouden? Dan dien je duurzame inzetbaarheid als essentieel onderdeel van het HRM-beleid te beschouwen.

Arbeidsuitdaging in de industrie

De innovatie in de industriële sector loopt misschien wel voor op andere sectoren. Alleen scholing om deze innovatie op de werkvloer te benutten blijft vaak achter. Niet alle medewerkers in de industrie bevinden zich op een locatie waar het aanbieden van bijscholing of omscholing makkelijk plaats kan vinden. Daarnaast zien medewerkers soms over het hoofd dat de vraag vanuit de arbeidsmarkt verandert door de ontwikkelingen. Hierdoor ontbreekt in veel gevallen de motivatie om, op de verplichte bijscholing na, met extra scholing te starten. Echter zal er toch een knop moeten worden omgezet bij zowel medewerker als werkgever. Kenmerkend aan de innovatie in de industrie is namelijk de automatisering die met regelmaat fysiek personeel vervangt. Willen niet alle werknemers die in deze situatie terechtkomen met ontslag te maken krijgen, dan zullen beide partijen meer mogelijkheden moeten aanbieden.

Passende arbeid creëren voor medewerkers

Medewerkers zijn vaak breder inzetbaar dan de functie die ze hebben aangenomen. Door deze opties te verkennen als bedrijf kan er wellicht een reorganisatie van het personeel plaatsvinden om de duurzame inzetbaarheid te verhogen. Denk hierbij aan opleidingsmogelijkheden en de juiste coaching. Wel is het belangrijk dat er vanuit HRM kansen worden geboden aan zowel managers als personeel om deze begeleiding op te pakken. Uiteindelijk komt een werkgever er misschien wel achter dat één van zijn medewerkers potentie heeft om te verplaatsen van een fysiek zwaardere functie naar een functie op kantoor. En wie weet of een medewerker die vervangen gaat worden door een machine niet ontzettend goed op zijn of haar plek is op een andere afdeling binnen de organisatie? Passende arbeid creëren voor medewerkers is en blijft ontzettend belangrijk voor duurzame inzetbaarheid.

Hoe houd je werknemers binnen de industrie vast?

Werknemers die geen toekomst zien in de industrie zullen op tijd op zoek gaan naar een minder belastende baan. Het is daarom belangrijk om kenbaar te maken onder het personeel dat er mogelijkheden zijn om werkzaam te blijven in de industrie. Zorg voor een strategie waarbij er tijdig gezocht wordt naar passende arbeid. Dit zal het personeel motiveren om bij het bedrijf te blijven werken en biedt ook een stukje zekerheid voor de toekomst. Zowel voor het personeel, maar ook voor de organisatie. Om dit allemaal te realiseren is er meer nodig dan een beleid; de managers moeten het oppakken. Deze zijn in de gelegenheid om het personeel te motiveren zelf ook actief te kijken naar ontwikkeling van hun potentie.

Maak je werk gemakkelijker

Rapasso ontzorgt, verbindt en maakt gemakkelijk. Wij geloven dat iedereen duurzaam inzetbaar is. Benieuwd hoe Rapasso jou kan helpen? Plan een demo.

Ik wil graag een demo