“Rapasso is als een huis met veel kamers; wij hebben alles en kunnen de juiste kamers openzetten voor partners. Zo ontzorgen we elkaar.” - RTC Transvita
8 Mar 2023

Transvita focust op talenten

Het onderwijs is een sector die veel ontwikkeling en uitdaging ervaart. Transvita staat hier middenin, met een eigen visie en tal aan oplossingen. Transvita vertelt zelf over de organisatie en de ondersteuning die ze bieden op de arbeidsmarkt van het onderwijs.

Transvita; een kleinschalige stichting met grootse doelen

Transvita is een niet commerciële stichting die onder een vereniging van schoolbesturen hangt. Allemaal actief in het primair onderwijs in de regio Midden-Nederland. Bij Transvita zijn 37 schoolbesturen en 3000 tot 3300 leerkrachten aangesloten. Binnen de stichting wordt alles opgepakt wat te maken heeft met arbeidsproblematiek en -ontwikkeling in het primair onderwijs. Daarbij is Transvita uitvoerder van een aantal grote subsidies dat te maken heeft met het terugdringen van de tekorten op de arbeidsmarkt. Transvita houdt zich bezig met verschillende taken.

  1. Ontzorgen en regelen van vervanging bij uitval door bijvoorbeeld ziekte, studie of zwangerschap.
  2. Via het wervingsportaal vacatures zichtbaar maken en de sollicitanten koppelen aan scholen.
  3. Zij-instromers en herintreders naar het onderwijs toe trekken. Met assessments, informatie en begeleidingstrajecten.
  4. Interbestuurlijke samenwerking in kennisdeling bevorderen en faciliteren.

Een belangrijke tak van Transvita is het loopbaancentrum waarbij ze zich bezighouden met allerlei vormen van loopbaandienstverlening. Zij hebben een duidelijk missie:

“Wij willen de juiste leerkracht met zoveel mogelijk werkgeluk op de juiste werkplek plaatsen.”

De ontwikkelingen in het primair onderwijs

Naast alle ellende dat Corona heeft veroorzaakt, heeft het ook een positief effect gehad. Zo zijn er tijdens de pandemie veel inzichten opgedaan. Het grootste inzicht zijn de mogelijkheden met ICT. Er is hiermee dan ook behoorlijk geëxperimenteerd. Daarmee kan afstandsonderwijs wel eens een blijvende plek innemen. Transvita verwacht dat er steeds meer ‘anders georganiseerd’ gaat worden. Bijvoorbeeld door de contacturen met leerkrachten te verminderen en contacturen met anders opgeleide mensen te verhogen. Denk hierbij aan sport, cultuur en kunst. Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is, biedt Transvita ook dit type oplossingen aan. Ze werken hierbij samen met diverse partners.

Transvita heeft een mooie kijk op de toekomst. Centraal staat samenwerking, vitaal en verandering. Transvita heeft als uitdaging vitaal onderwijs nu en in de toekomst. Dit vraagt om (voldoende) leerkrachten met vernieuwingskracht, passie en volledige aandacht voor goed onderwijs. Deze uitdaging faciliteren ze door het veranderen van werkomgeving (arbeidsmobiliteit) en het continue investeren in leerkracht. Hierdoor draagt het loopbaancentrum bij aan meer werkgeluk, onderwijskwaliteiten en een lager ziekteverzuim.

“Van leraren wordt veel gevraagd. Het beroep is extreem veelzijdig. Dat is mooi, maar soms ook een risico. Wij kijken daarom ook bij leraren die uitvallen naar wat hun talenten zijn, waar ze energie van krijgen en waar we ze dan kunnen plaatsen.”

Transvita 7 jaar geleden en nu

Transvita bestaat inmiddels 7 jaar. Vanaf het begin was de intentie om naast het coördineren van vervangingen en het vormen van invalpools ook een loopbaancentrum op te zetten waar de (loopbaan)zorg voor het onderwijspersoneel centraal staat. Immers, als de energie klopt en de juiste mensen op de juiste plek werken, is er minder verzuim, meer kwaliteit en meer werkgeluk. Toen is, kijkend naar de toekomst, Rapasso aangeschaft. Dit systeem voldoet aan de eisen rondom AVG, benaderbaarheid en zichtbaarheid.

“In het begin voelde het voor ons als het hebben van een limousine in de garage, waar we ons met een fiets ook nog prima konden redden.”

Het idee dat de limousine op den duur wel nodig zou zijn bleek te kloppen. De fiets blijft steeds vaker in de garage staan en de limousine wordt meer ingezet. Die limousine is voor het toenemende aantal grote projecten namelijk een goede manier om uitstraling te borgen en mensen mee te nemen in het project.

“Rapasso is als een huis met veel kamers; wij hebben alles en kunnen de juiste kamers openzetten voor partners. Zo ontzorgen we elkaar.”

Wat kan Rapasso nog voor Transvita betekenen?

Wat zit er eigenlijk allemaal in die limousine? En hoe kan dit het werk vergemakkelijken voor Transvita? Dat is ook voor de stichting nog niet geheel duidelijk. Tijd om het systeem en alle opties te gaan ontdekken, vindt Transvita.

Tot nu toe is Transvita gelukkig erg tevreden. Terugvinden wat je veilig hebt opgeborgen, kleinere projecten eenvoudig in voeren en snel alle antwoorden vinden op het cliëntvolgsysteem of bij een contactpersoon – dat wordt als prettig ervaren.

Naast dat we dit natuurlijk graag horen, is Rapasso ook ontzettend trots op zulke vooruitstrevende klanten. Wat een prachtige toekomstplannen en visie hanteert Transvita!

Maak je werk gemakkelijker

Wil jij net als Transvita ondersteuning bij de begeleiding van werknemers? Rapasso ontzorgt, verbindt en maakt gemakkelijk. Benieuwd hoe Rapasso jou kan helpen? Plan een demo.

Ik wil graag een demo