2 Aug 2023

Wat zijn duurzame inzetbaarheidsuren?

Het lerarentekort vraagt al enkele jaren om extra regelingen om de kwaliteit van het onderwijs hoog te kunnen houden. Eén van de regelingen die hiervoor in het leven geroepen is omvat de duurzame inzetbaarheidsuren voor het onderwijs. Hoe duurzame inzetbaarheidsuren werken en waaraan ze besteed kunnen worden?

Hoe werken duurzame inzetbaarheidsuren?

Duurzame inzetbaarheidsuren zijn tot stand gekomen om medewerkers uit het Hoger Beroepsonderwijs langer gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. Op die manier wordt er geprobeerd om verzuim in het onderwijs, en daarmee een nog groter lerarentekort, te beperken of zelfs te voorkomen. De regeling duurzame inzetbaarheid voor het onderwijs omvat daarom in totaal 40 duurzame inzetbaarheidsuren per jaar, die de medewerkers mogen besteden aan activiteiten die bijdragen aan de eigen gezondheid. De medewerkers uit het onderwijs kunnen aan het begin van het studiejaar met hun leidinggevende afspreken op welke manier zij de duurzame inzetbaarheidsuren in willen gaan delen. Dit mogen zij namelijk zelf beslissen, met goedkeuring van de leidinggevende. Als het studiejaar afgelopen is leggen de medewerkers verantwoording af bij de leidinggevende over de activiteiten die ze hebben gekozen en de uren die hiervoor zijn ingezet. Op die manier wordt er gecontroleerd of de uren daadwerkelijk zijn gebruikt om de eigen duurzame inzetbaarheid te bevorderen en niet als ‘vakantiedagen’ worden gezien. (Want dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling!)

Waaraan mogen duurzame inzetbaarheidsuren worden besteed?

De manier waarop de duurzame inzetbaarheidsuren worden besteed wordt dus, grotendeels, bepaald door de medewerker zelf. Iedere medewerker krijgt aan de start van het studiejaar een ‘basisbudget’ beschikbaar gesteld van 40 duurzame inzetbaarheidsuren. Per studiejaar kan er in totaal dus gebruik worden gemaakt van een volledige werkweek aan duurzame inzetbaarheidsuren. De medewerker kan dan de keuze maken om deze uren te gebruiken voor coaching, oriëntatie met betrekking tot mobiliteit of het volgen van scholing en coaching; zolang het de duurzame inzetbaarheid van de medewerker maar bevordert. De inzetbaarheidsuren mogen verspreid worden ingezet. Bijvoorbeeld door iedere week een uur op te nemen, of door regelmatig een volledige dag op te nemen. Het basisbudget van 40 duurzame inzetbaarheidsuren kan in twee situaties worden uitgebreid:

  1. De leerkracht is startend.

Om de werkdruk van startende leerkrachten enigszins te beperken kan een startende medewerker in het onderwijs gebruik maken van 40 extra duurzame inzetbaarheidsuren, die vrij te besteden zijn. Deze aanvulling op het basisbudget geldt drie jaar. De eerste drie jaar als leerkracht kan de medewerker dus ieder studiejaar 40 extra duurzame inzetbaarheidsuren opnemen. Wenselijk is natuurlijk wel dat de uren worden ingezet voor persoonlijke ontwikkeling met betrekking tot het vak.

  1. De leerkracht is 57 jaar of ouder.

Wanneer een werknemer uit het onderwijs de leeftijd van 57 jaar heeft bereikt of gepasseerd is, heeft deze recht op een aanvullend aantal uren op het basisbudget. 130 extra duurzame inzetbaarheidsuren kunnen dan worden gebruikt, voor dezelfde doeleinden. Wil de werknemer de duurzame inzetbaarheidsuren omzetten in verlofuren, dan is dit ook mogelijk. Voorwaarde hiervoor is dat de overige 40 duurzame inzetbaarheidsuren uit het basisbudget ook worden ingezet als verlofuren. Ook komt er dan een eigen bijdrage kijken bij de opgenomen uren én kunnen de extra uren pas worden aangevraagd als er een werkweek wordt gedraaid van minimaal 13 uur en 51 minuten.

Hoe kun je duurzame inzetbaarheidsuren inzetten?

Als medewerker in het onderwijs kun je de duurzame inzetbaarheidsuren op verschillende manieren inzetten. Misschien wil je graag extra kennis vergaren door middel van een cursus of coaching en op die manier de vakbekwaamheid verhogen. Maar wellicht heb jij ook behoefte aan hele andere dingen, zoals het vinden van meer ontspanning en balans  door een goed gesprek of een andere tijdsbesteding. Het is dus volledig aan jou aan welke activiteit jij het meeste hebt om jouw duurzame inzetbaarheid te verbeteren. De vraag die je jezelf kunt stellen is: “Wat heb ik nú nodig om de komende jaren gezond en gelukkig voor de klas te staan?”. Door die vraag ieder jaar weer opnieuw aan jezelf te stellen ga je mee in jouw eigen ontwikkelingen en kun je jaarlijks de activiteiten kiezen waar jij de meeste behoefte aan hebt. Overleg met de leidinggevende om toestemming te krijgen voor jouw wensen met betrekking tot de duurzame inzetbaarheidsuren.

Duurzame inzetbaarheid in een cliëntvolgsysteem

Als organisatie, maar ook als medewerker, kan het lastig zijn om de duurzame inzetbaarheidsuren nauwkeurig bij te houden. Om voor alle partijen overzichtelijk te houden welke uren er al besteed zijn en aan welke activiteiten, kan er een cliëntvolgsysteem worden toegepast binnen de organisatie.

Duurzame inzetbaarheidsuren: Wanneer heb je er recht op en hoe zet je ze in? We vertellen je er meer over in deze blog.

Hiermee kan geregistreed worden hoeveel uren zijn gebruikt, voor welk doeleinde en welke resultaten er mee behaald zijn. Mocht er een duurzaam inzetbaarheidstraject of een re-integratietraject moeten worden gestart, dan kan ook dit vanuit het cliëntvolgsysteem worden gedaan. Niet alleen binnen de organisatie is dit een groot voordeel, ook als het UWV betrokken moet worden heb je alles goed voor elkaar. Met één druk op de knop heb je namelijk alle rapportages en gegevens van de medewerker bij de hand. Wel zo prettig als de administratie gecontroleerd dient te worden!

Benieuwd wat een cliëntvolgsysteem kan betekenen bij jouw strategie voor duurzame inzetbaarheid? We laten je graag zien hoe we het systeem kunnen personaliseren naar jouw wensen!

Plan een adviesgesprek:

Krijg grip op verzuim

Heeft jouw organisatie last van een hoog verzuim? Download dan nu deze handige factsheet en bekijk hoe de Poortwachtermodule van Rapasso jou kan ondersteunen.

Bekijk de factsheet