1 May 2023

Blijft het verzuim toenemen?

Verzuim is al enkele jaren een onderwerp waar veel over gesproken wordt. De toename van verzuim is duidelijk zichtbaar, wederom ook in de eerste maanden van 2023. Duurzame inzetbaarheid is bij steeds meer organisaties een vast onderdeel van de strategie. Maar hoe kan het dan dat het verzuim toch nog zo hoog ligt?

Oorzaak van verzuim

Een groot deel van het verzuim wordt nog altijd veroorzaakt door de griep. Daarnaast spelen factoren als stress, werkdruk en andere psychische oorzaken ook een grote rol in de verzuimtoename. Werknemers hebben moeite met het vinden van de juiste balans tussen hun privéleven en het werk en krijgen hierdoor het gevoel dat ze vreselijk onder druk worden gezet. Werknemers belanden hierdoor in een burn-out en zitten daardoor gemiddeld 279 dagen ziek thuis. Stress gerelateerde klachten zijn dus een groeiend probleem op de arbeidsmarkt. Andere langdurige vormen van verzuim kunnen worden veroorzaakt door fysieke klachten (ontstaan door de werkzaamheden of in privétijd).

Werkstress blijft een structureel probleem

Stress gerelateerde klachten die ontstaan op de werkvloer is al langer een bekend probleem. Ondanks dat veel bedrijven hieraan proberen te werken en zich richten op duurzame inzetbaarheid om stress te voorkomen, is er nog geen daling in de door medewerkers ervaren werkdruk te zien. Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt hier een rol in. Veel medewerkers missen ondersteuning van collega’s waardoor de werkdruk extra oploopt. Op den duur leidt dit tot verzuim – in de meeste gevallen langer dan zes weken. Dit langdurige verzuim is niet alleen een financiële tegenvaller, maar zorgt er bij sommige organisaties ook voor dat de collega’s van de uitgevallen persoon extra werk moeten verzetten om alles rond te krijgen. Absoluut geen ideale situatie dus! Daarnaast heeft een langdurige uitval van een medewerker vaak consequenties voor zijn of haar loopbaanontwikkeling. Denk aan vertraging of volledig afzien van de ontwikkeling.

Toename van verzuim

De toename van verzuim in ons land zal voor niemand nieuws zijn. Zelfs van januari 2023 op februari 2023 was een stijging van 0,2 % te zien in het verzuim. Ook het aantal meldingen van verzuim steeg nog verder. Zo heeft voor veel personen een oude Coronabesmetting nog veel invloed op de dagelijkse gezondheid en trad ook de griepgolf weer op. Hierdoor wordt het advies van een bedrijfsarts steeds vaker ingezet, om op die manier te ontdekken welke mogelijkheden er nog zijn om de medewerker toch zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten.

Verzuim voorkomen

Werknemerstekorten, verzuimkosten en een gestreste sfeer op de werkvloer: allemaal dingen die je wilt voorkomen. De enige manier om dit te voorkomen is door een absolute focus te leggen op het verlagen van het verzuim binnen een organisatie. Eén van de belangrijkste acties om te ondernemen is het kijken en luisteren. Voornamelijk bij psychische klachten kunnen de eerste signalen al weken of maanden voor de medewerker verzuim aanvraagt worden herkend. Herken je psychische klachten tijdig, dan kan er samen met de medewerker gekeken worden naar een passende oplossing die verzuim voorkomt.

Het stimuleren van een goede balans tussen werk en privé is ook van groot belang, net zoals het creëren van positieve energie op de werkvloer. Welke energiebronnen helpen de werknemers om de gedachten te kunnen verzetten en weer met plezier aan het werk te kunnen? Kom er gemakkelijk achter door in gesprek te gaan met het personeel. Tijdens datzelfde gesprek is te achterhalen welke pijnpunten er liggen en op welke manier die opgelost kunnen worden. Al met al onderdelen die op strategisch niveau opgepakt kunnen worden door duurzame inzetbaarheid volledig te integreren in een bedrijf. Luister, ontdek, voer goede gesprekken en bied tijdig passende oplossingen. Op die manier blijft verzuim voor een groot deel onder controle.

Maak je werk gemakkelijker

Rapasso ontzorgt, verbindt en maakt gemakkelijk. Wij geloven dat iedereen duurzaam inzetbaar is. Benieuwd hoe Rapasso jou kan helpen? Plan een demo.

Ik wil graag een demo