11 Jan 2023

Duurzame inzetbaarheid binnen Zorg & Welzijn

In de sector zog & welzijn is duurzame inzetbaarheid van groot belang. Een aantal sectoren vraagt om extra aandacht als het gaat over duurzame inzetbaarheid. Zorg & Welzijn is hier zeker één van. Ondanks dat het personeel zelf werkzaam is in de zorg zijn ze namelijk bovengemiddelde gebruikers van onder andere fysiotherapie en psychische zorg. Er wordt bij zorg- en welzijnsorganisaties veel van het personeel gevraagd. Fysiek en mentaal. Een plan waarin duurzame inzetbaarheid duidelijk naar voren komt houdt de medewerkers langdurig vitaal en gemotiveerd.

Krappe arbeidsmarkt binnen de gezondheidszorg

De druk op medewerkers binnen de gezondheidszorg stijgt. De vergrijzing neemt toe, net zoals de krapte op de arbeidsmarkt. Er is dus een grote vraag naar zorg, terwijl er minder werknemers zijn die deze zorg aan kunnen bieden. Tegelijkertijd ligt het ziekteverzuim onder het personeel hoog en komt er extra druk op de resterende medewerkers. De ontwikkelingen op de markt doen hier nog eens een schepje bovenop. Reorganisaties, flexwerken en het toenemen van mantelzorg. Zorgpersoneel dient overal van op de hoogte te zijn om het werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Door de druk die hierdoor wordt ervaren ontstaan er wederom meer psychische en fysieke klachten. Deze situatie blijft bestaan totdat de cirkel verbreekt. Duurzame inzetbaarheid biedt hier de oplossing.

Duurzame inzetbaarheid ter verbreding van de arbeidsmarkt

Duurzame inzetbaarheid in de gezondheidszorg richt zich op huidige en toekomstige medewerkers. Het hoognodige nieuwe personeel dat de sector aan wil trekken wordt sneller aangesproken met een sterk beleid voor duurzame inzetbaarheid. Zo wordt het verloop van personeel beperkt en stijgt het aantal nieuwe medewerkers. Op die manier zorgt duurzame inzetbaarheid voor het verbreden van de arbeidsmarkt. Voor veel bedrijven in de zorg- en welzijnssector biedt duurzame inzetbaarheid daarom de mogelijkheid om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het houdt werknemers vitaal en gemotiveerd.

Verbreding van de gezondheidszorgsector

Krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een verbreding van de gezondheidszorgsector. Steeds meer taken worden ondergebracht bij bijvoorbeeld medische specialisten en verpleegkundigen. Hierdoor stijgt niet alleen de werkdruk, maar dient er ook bijscholing plaats te vinden om kwaliteit te garanderen. Het personeel dient breder inzetbaar te zijn om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen. Toch is het de taak van het management en HR om het personeel hiervoor klaar te stomen. Een plan voor duurzame inzetbaarheid ondersteunt hierbij. Hoe houd je het personeel up-to-date zonder risico op burn-out? En kan iemand voldoende worden bijgeschoold of omgeschoold om de bredere inzetbaarheid te kunnen behalen? Om een goed beeld te krijgen van de potentie van een medewerker en de opties tot omscholing kan een loopbaancoach ondersteuning bieden.

Hoe worden zorgmedewerkers duurzamer inzetbaar?

De eerste stap is altijd het gesprek aangaan met de mensen. Een goed beleid is gebaseerd op de wensen en behoeften van zowel organisatie als personeel. Door te ontdekken wat het personeel nodig heeft kunnen werkgevers een passend aanbod doen betreft psychische ondersteuning, coaching en opleidingsmogelijkheden. Vervolgens is het zaak om het personeel duidelijk te informeren over de opties die er zijn. Bijvoorbeeld individuele begeleiding aanvragen op het moment dat ze klachten beginnen te ervaren. Zo voorkom je uitval. Uiteindelijk zal het resultaat zichtbaar zijn, wanneer je goed kijkt naar:

  • ontwikkelingsmogelijkheden
  • een vitaliteitsplan voor medewerkers
  • een sterk verzuimbeleid

Het duurzaam inzetbaar maken van zorgpersoneel is dus enkel uitvoerbaar als alle beleidsplannen hierop gericht zijn.

Duurzame inzetbaarheid is tevens een populair onderwerp in de industrie, onderwijs en overheid. Lees meer over deze sectoren in onze blogs.

Krijg grip op verzuim

Heeft jouw organisatie last van een hoog verzuim? Download dan nu deze handige factsheet en bekijk hoe de verzuimmodule van Rapasso jou kan ondersteunen.

Bekijk de factsheet