14 Aug 2023

Duurzame inzetbaarheid meten binnen jouw bedrijf

Om te achterhalen of de strategie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid goed aanslaat binnen een bedrijf is het belangrijk om de duurzame inzetbaarheid eens in de zoveel tijd te meten. Op die manier ontstaan er duidelijke inzichten die tonen of de duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk vergroot is over een bepaalde periode. Maar hoe kom je nu eigenlijk tot die inzichten?

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Medewerkers die zich fit, vitaal en gelukkig voelen op de werkvloer zijn in staat om het bedrijf te laten groeien en zelf mee te groeien tot het gewenste niveau. Door medewerkers op de juiste manier te verbinden aan het bedrijf zullen ze de pensioengerechtigde leeftijd op een gezonde manier kunnen behalen en wordt de hoeveelheid verzuimgevallen beperkt. Verzuim beperken en groei realiseren: klinkt goed toch? Maar om dat te bereiken is er wel een sterke strategie nodig op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Door duurzame inzetbaarheid te integreren binnen het bedrijf en te werken aan ontwikkeling, gezondheid, geluk en vitaliteit verplaatst een bedrijf zich van ‘oplossend’ naar ‘preventief’. Dit scheelt niet alleen een flinke bak met geld die anders in een re-integratieproces moet worden gestoken, maar voorkomt ook een (plotseling) personeelstekort en problemen op/met de arbeidsmarkt. Zijn de medewerkers in staat om mee te groeien met de ontwikkelingen, dan zullen zij inzetbaar blijven binnen het bedrijf – dan wel in een nieuwe/andere functie. Met voldoende uitdaging, mogelijkheden en ruimte voor rust zullen werknemers ook uit zichzelf niet zo snel vertrekken. Zekerheid en stabiliteit is veel waard! Allemaal aspecten die kunnen worden geoptimaliseerd met duurzame inzetbaarheid.

Hoe meet je duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is niet geheel tastbaar of zichtbaar. Het meten van duurzame inzetbaarheid kan daarom best lastig zijn. Om toch grip te krijgen op de situatie en duurzame inzetbaarheid te meten kan er gekeken worden naar onderwerpen als ziekteverzuim, werkvermogen, arbeidsparticipatie en verloop. Nemen het verloop en het ziekteverzuim af, terwijl de arbeidsparticipatie en het werkvermogen toenemen? Dan is ook de duurzame inzetbaarheid vergroot. Deze factoren kun je op jaarlijkse basis in de gaten houden, maar kunnen ook per kwartaal nauwkeurig worden onderzocht. Hoe vaak je duurzame inzetbaarheid wilt meten hangt natuurlijk ook af van de strategie die gekoppeld is aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid, de doelstellingen en de periode waarover er resultaat behaald dient te worden. Naast deze meetbare factoren van duurzame inzetbaarheid hebben ook thema’s als bedrijfscultuur, werkdruk en collegialiteit veel invloed. Door simpelweg met regelmaat in gesprek te gaan met het personeel en te vragen om eerlijke meningen en ervaringen kan een goed beeld worden geschetst van de uitgangssituatie en eventuele verbeteringen na het toepassen van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Bij het meten van duurzame inzetbaarheid kan er onderscheid gewenst zijn tussen interne, werk gerelateerde factoren en externe, privé- en gezondheid gerelateerde factoren. Er kan dan sneller een passende ondersteuning worden aangeboden voor de problemen (met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid) die een medewerker ervaart.

Factoren die duurzame inzetbaarheid vergroten

Ontwikkelingen die rechtstreeks leiden naar een betere duurzame inzetbaarheid zijn lagere verzuimcijfers, minder uitvallende en/of weglopende medewerkers en een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Een aantal factoren hebben op deze thema’s veel invloed.

  • Een goede balans tussen werk en privé. Zeker met de veel voorkomende burn-out is het belangrijk om een gebalanceerd leven te leiden en als werkgever deze balans te stimuleren onder het personeel. Bestaat er rust tussen werk en de privésituatie en kan er in beide voldoende tijd worden gestoken om de gewenste activiteiten te kunnen doen, dan stijgt de productiviteit, vermindert het stresslevel en wordt duurzame inzetbaarheid bevordert.
  • Een gezonde leefstijl. Hierbij kun je denken aan de hierboven genoemde balans tussen werk en privé. Maar ook voldoende bewegen, een goede nachtrust en de juiste voeding dragen bij aan een gezonde leefstijl. Als bedrijf kan hieraan bijgedragen worden door bijvoorbeeld fruit op de werkvloer en een middagwandeling te maken. Wordt het personeel gemotiveerd om een gezonde leefstijl te handhaven, dan zal dit ook in het bedrijf zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat de mensen het fysieke werk langer vol kunnen houden. Een belangrijke factor met betrekking tot duurzame inzetbaarheid dus!
  • Optimale arbeidsomstandigheden. Dit betekent dat de veiligheid van de medewerkers erg belangrijk is, er kennis is van eventuele apparatuur en machines die gebruikt worden, er voldoende ventilatie in het bedrijfspand is én er een goede werksfeer bestaat. De arbeidsomstandigheden omvatten dus zowel fysieke als psychosociale ervaringen die de medewerkers opdoen tijdens het werken bij het bedrijf. Wordt er laks omgegaan met de arbeidsomstandigheden, dan zal dit de duurzame inzetbaarheid zeker niet ten goede doen.

Uiteindelijk kan er aan veel verschillende factoren gesleuteld worden. Probeer daarom regelmatig de duurzame inzetbaarheid te meten en de vinger op de zere plek te leggen, zodat je weet welke factoren als eerste aandacht behoeven.

Het Huis van Werkvermogen

Voor HR-afdelingen en de directie kan het af en toe heel lastig zijn om de duurzame inzetbaarheid concreet te meten. Zeker als het om een groot bedrijf gaat waarin honderden mensen werkzaam zijn – misschien zelfs wel verdeeld over verschillende vestigingen. Als niet alles voor je neus gebeurt en je niet de mogelijkheid hebt om met iedereen een goed, persoonlijk gesprek aan te gaan… wat dan? In dit geval kunnen we het Huis van Werkvermogen van harte aanbevelen. Het Huis van Werkvermogen is voor deze afdelingen, die vaak regie dienen te houden op duurzame inzetbaarheid, een ware uitkomst. Het model, in de vorm van een huis met meerdere verdiepingen, biedt gemak, inzicht en grip op het meten en vergroten van duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie. Daarnaast stimuleert het model om in gesprek te blijven met elkaar en samen te werken aan een gezond(er) bedrijf. We schreven al eerder een uitgebreide blog over het Huis van Werkvermogen. Speelt het meten en vergroten van duurzame inzetbaarheid een grote rol binnen jouw functie? Lees deze dan zeker even door en ontdek één van de fijnste modellen om mee te werken als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Wij zijn in ieder geval fan!

Ontvang een online demo

Ontdek de kracht van online interactie! Doelgericht en snel doorloopt je de demo. Alleen, of samen met collega’s.

Demo form korte versie

Factsheet verzuim - Popup

De factsheet zal je meteen per mail ontvangen. We zullen je vervolgens aansluitende handige tips sturen.