25 Jan 2023

Het belang van duurzame inzetbaarheid bij overheidsmedewerkers

Personeelstekort is een bekend probleem in de huidige arbeidsmarkt. Meer dan 50% van de overheidsorganisaties blijkt moeite te hebben met het vasthouden van jonge medewerkers en het opvullen van senior functies. Kennis en ervaring vertrekt uiteindelijk. Hoe zorg je ervoor dat je dit ook weer in huis haalt en vasthoudt? Bij overheidsinstanties groeit daarom de interesse in interne mobiliteit en daarmee in duurzame inzetbaarheid. Zo bereiden de organisaties zich voor op de toekomst.

Het stimuleren van interne mobiliteit

Bij onder andere gemeentes, provincies en waterschappen brengen de medewerkers vaak al een behoorlijke kennisbank met zich mee. Talent is dus aanwezig! Er ontstaan meer voordelen wanneer intern talent de kans krijgt zicht te ontwikkelen. Zo vertrekt er minder personeel om ergens anders aan de slag te gaan. Tegelijkertijd neemt de doorstroom binnen de organisatie toe. Dubbel bonus dus. Ook de productiviteit van de medewerkers neemt aanzienlijk toe zoals de werknemerstevredenheid. Deze 2 voordelen gaan hand in hand. Alles bij elkaar leidt dit tot een sterkere employer brand die de organisatie weer aantrekkelijker maakt voor nieuwe talenten. Door interne mobiliteit te stimuleren houdt de overheidsorganisatie dus veel meer kennis en kunde aan.

Voorbereiden op de toekomst

Het stimuleren van interne mobiliteit is een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid bij overheidsmedewerkers. Om de toekomstige uitdagingen voor overheidsinstanties op te kunnen vangen moet het personeel goed voorbereid zijn. Dit is te realiseren door de vaardigheden tijdig mee te laten ontwikkelen met de arbeidsontwikkelingen. De medewerkers hebben op die manier het gevoel dat ze hun functie in de komende jaren nog prima uit kunnen voeren. De werkgevers zijn verzekerd van personeel met de juiste kennis. Dit kan over digitale processen zijn, maar ook het opzoeken van aanvullende en nieuwe competenties behoort tot duurzame inzetbaarheid.

Vitaliteit op de werkvloer  

Vitaliteit is een breed begrip. Hierbij komt zowel fysieke als mentale gezondheid kijken. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de vitaliteit van medewerkers:

  • een goede sfeer op de werkvloer
  • de juiste plek binnen de organisatie
  • een gezonde levensstijl binnen handbereik

Uiteindelijk is het doel natuurlijk om ziekteverzuim te beperken of te voorkomen en blije, gezonde medewerkers te waarborgen. De motivatie, de efficiëntie en de loyaliteit binnen de overheidsinstanties kan op die manier al snel verbeteren. Dit is enkel haalbaar als de organisaties zelf zorgdragen voor een gezonde werkdruk en een gevoel van wederzijdse waardering. De mindset én een vitaliteitsbeleid zijn daarom belangrijke aspecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij overheidsorganisaties.

Hoe verhoog je de vitaliteit van personeel bij overheidsinstanties?

Makkelijker gezegd dan gedaan. Want welke stappen kan een overheidsinstantie nou daadwerkelijk zetten richting een hogere vitaliteit onder de medewerkers? Een vitaliteitsplan als onderdeel van het beleid voor duurzame inzetbaarheid is in ieder geval aan te raden. Maar natuurlijk zijn er thema’s die goed zijn om op te nemen in dit vitaliteitsplan.

  • Personeelsbijeenkomsten in een nieuw jasje

Verlaag het ‘grijzepakken-gehalte’ op de werkvloer en organiseer met regelmaat een personeelsbijeenkomst waar het personeel ook daadwerkelijk naar uit kan kijken. Netwerk met elkaar, praat over zaken die niet op het werk slaan en zorg voor teambuilding. Dit zal de cultuur binnen het bedrijf zeker op een positieve manier veranderen.

  • Ga het gesprek aan met de medewerkers

Ontdek waarin zíj graag verder willen ontwikkelen en laat de interne opleidingsmogelijkheden aansluiten bij die wensen.

  • Maak gezond leven haalbaar

Zorg ervoor dat de bedrijfskantine voldoende gezonde opties aanbiedt. Daarnaast kan er gekeken worden naar potentiële samenwerkingen met sportscholen en andere organisaties die zich richten op vitaliteit en gezondheid.

Krijg grip op verzuim

Heeft jouw organisatie last van een hoog verzuim? Download dan nu deze handige factsheet en bekijk hoe de verzuimmodule van Rapasso jou kan ondersteunen.

Bekijk de factsheet